17.12.18 DIB Blog

Blog: Busser er virksomheders oversete ven

Ringe kollektiv trafik har betydning for virksomheders muligheder for at rekruttere medarbejdere. Busserne er det oversete stedbarn i den ligning, blogger branchedirektør Michael Svane, DI.

Bussen binder erhvervsområder sammen med stationer og arbejdspladser sammen med boligområder. Alligevel lever busserne et stille liv uden stor politisk opmærksomhed. Vi hører desværre ofte fra virksomheder at ringe kollektiv trafik har betydning for deres muligheder for at rekruttere den rette arbejdskraft. Men vi møder også virksomheder, der står over for at miste den lokale busforbindelse, og derfor risikerer at skulle vinke farvel til gode medarbejdere eller kunder.

Nogle gange kan det hjælpe, at vi råber højt og gør det klar for kommunen og regionen, at den pågældende buslinje er nerven til erhvervsområdet, og at ca. 40 pct. af de danske familier ikke har råderet over en bil, og derfor kun kan komme frem på anden vis. Andre gange er der ikke noget at gøre.

Den stigende trængsel på vejene gør, at vi skal sikre, at den kollektive trafik er et attraktivt alternativ til bilen. Og at medarbejdere kan komme på arbejde uden bil. Derfor hilser vi også velkommen, at der investeres i højklasset kollektiv trafik som metro, letbaner og BRT. Det skal bare ikke ske på bekostning af den nødvendige busforbindelser, som hver dag bringer pendlere direkte til arbejdspladsen.  

Læs også: Tusindvis af medarbejdere uden ordentlig kollektiv trafik

Letbaner erstatter ikke busser

Ofte tager visionerne om nye letbaner, metro og BRT forbindelser udgangspunkt i, at driftsbesparelserne i det eksisterende busnet kan opveje de driftsudgifter, som følger med en ny højklasset løsning. Men en ny analyse fra COWI viser desværre, at det ikke er tilfældet.

Det er naturligt at en ny metro, letbane eller BRT erstatter den hidtidige buskørsel på samme strækning. Men gennemgangen af de danske eksempler viser, at der også sker reduktioner i busdriften i områder, som ikke umiddelbart har fordele ved den nye højklassede løsning. Det har vi blandt andet set i forbindelse med etableringen af letbanen i Aarhus, hvor Region Midtjylland har beskåret busruter rundt om i hele regionen for blandt andet at kunne finansiere udgifter til letbanen.

Det er vigtigt, at man tidligt i beslutningsprocesserne sikrer et økonomisk realistisk råderum til at kunne indfri ambitionerne for udvikling af højklassede løsninger, men også til at sikre at den øvrige kollektive trafik ikke svækkes, men styrkes. Etableringen af letbanen i Odense har haft store konsekvenser for passagererne, som har kvitteret med at fravælge bussen. Det betyder, at forventningerne om passagervækst bliver meget svære at realisere inden for tidsperioden. 

Læs analysen: Hvem tænker på bussen, når der planlægges skinner 

Når der planlægges letbane, skal der også tænkes på busser

Med de nye metro- og letbanestrækninger bygges der mange nye stationer. Men for pendlerne, som skal på arbejde, er stationerne hverken det sted, de påbegynder deres rejse eller afslutter den. For langt de fleste følger der enten en gåtur, cykeltur eller busrejse i den anden ende, og stationerne bliver et trafikalt knudepunkt.

Men husker vi det, når stationerne indrettes?

Analysen fra COWI konkluderer, at det ikke altid er tilfældet. I Odense er der gjort en stor indsats for at få knudepunkterne omkring f.eks. Odense Banegård og sygehuset til at fungere, men på flere af de øvrige trafikknudepunkter er sammenhængen mellem busser og letbane ikke optimal. I forbindelse med letbanen i Ring 3 er der overhængende risiko for at samme fejl begås, og dermed stor risiko for at letbanen ikke blive så attraktiv som man kunne håbe.     

Hver gang en rejse kræver et skift f.eks. mellem bus-tog eller bus-bus, bliver det besværligt for pendlerne, og vi risikerer, at de vælger den kollektive trafik fra næste gang.

Sidste år offentliggjorde vi en analyse, som viste, at hvis 10 procent af passagererne valgte den kollektive trafik fra og tog bilen i stedet, ville det koste 756 mio. kr. årligt.

Derfor skal vi passe godt på passagererne. Vi kan hverken byde dem, de offentlige pengekasser eller virksomhederne, at de nye højklassede løsninger ikke kombineres med optimale skiftefaciliteter, trafikknudepunkter og – ikke mindst – busdrift, der er et reelt og godt alternativ til privatkørsel. Busser er et vigtigt bidrag til at reducere den trængsel, som vi i stigende grad oplever.

Læs også: Mangel på busser giver virksomheder kvaler

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold