13.12.18 DIB Blog

Blog: Fremtidens teknologiske udvikling kræver modig ledelse

Når hastig teknologisk udvikling overhaler vores egne digitale kompetencer, kræver det, at vi som ledere tør tage chancer og skabe rum til at fejle, blogger DI’s chef for Ledelsesudvikling og Produktivitet, Kinga Szabo Christensen.

Den teknologiske udvikling i dag gør vilkårene for danske ledere uklare. Det udgør en udfordring, når det kommer til at sætte den strategiske retningen for virksomheden. Jeg oplever ofte, at den teknologiske udvikling efterlader mange ledere i DI’s medlemsvirksomheder i en udfordrende situation, og det kan jeg sagtens forstå.

Den hastige teknologiske udvikling kræver, at de grundlæggende ledelseskompetencer er tilstede, for det er her, fundamentet ligger, for at ledere lykkes. Vi skal holde op med at tro, at vores nye virkelighed kræver helt nye ledelseskompetencer. Til gengæld kræver udviklingen, at vi har mod til at stille skarpt på ledelsesrollen og gentænke vores strategi løbende.

Ledelsesopgaven er forandret

Hvordan sørger vi ledere for, at forretningen lykkes, når kursen ikke kan fastlægges med sikkerhed, og når man ikke nødvendigvis besidder de rette digitale kompetencer til at kunne tage oplyste valg. En ting er sikker, om end fremtiden er uklar: ledelsesopgaven er forandret og kræver en bevidst ændret tilgang.

Jeg er af den klare overbevisning, at hvis danske virksomheder skal lykkes, skal danske ledere mestre balancen i at bibeholde det, der fungerer i forretningen, samtidigt med kontinuerligt at gentænke forretningen for at være gearet til fremtiden.

Orienter dig mod andre virksomheder og brancher

Som ledere må vi konstant orientere os om de teknologiske muligheder, der findes og opstår omkring os. Til tider kan det være udfordrende at rette synet mod verden udenfor, men hvis vi ikke gør det, hvordan skal vi så tilegne os ny viden og lade os inspirere til nytænkning?

Den hastige teknologiske udvikling kræver altså, at vi som ledere har modet til at gentænke ledelse og strategi, og vi skal som ledere træne os selv i at orientere os og agere hurtigere for at opnå maksimal agilitet. Jeg oplever, at det for mange virksomheder kræver en ændring af kultur og mind-set. Men det skal til, for jeg tror på, at det driver kontinuerlig udvikling og innovation. Det kan være til stor gavn at turde orientere sig mod andre virksomheder, og i høj grad også andre brancher.

Opgør med nulfejlskulturen

Vi skal som ledere have mod til at tage chancer og skabe rum og plads til at fejle både for os selv og for vores medarbejdere. Det er først, når vi fejler, at vi virkelig lærer noget. Derudover er jeg af den klare overbevisning, at ledere skal blive ved med at søge faglige fællesskaber for at opnå ny og større indsigt, så virksomhederne får tilført faglige input, som lederne potentielt ikke selv er i stand til at levere.

Skab tid og rum til innovation

En ny analyse fra DI viser, at 74 procent af de adspurgte virksomhedsledere oplever mangel på tid som den største barriere for arbejdet med innovation. Undersøgelsen viste også, at 50 procent oplever mangel på de rette kompetencer som den næststørste barriere. Det, synes jeg, er ærgerligt, og jeg så helst at begge tal var langt mindre, da jeg er af den overbevisning, at konkurrenceevnen styrkes ved, at vi som ledere kontinuerligt orienterer os om, hvor vi skal fokusere vores innovationsarbejde, for at følge med den teknologiske udvikling.

Innovation er derfor for mig ikke valgfrit – det er kernen i det at drive forretning, også for fremtiden. Brug jeres viden og inspiration fra eksterne aktører til at udfordre jeres forretningsmodel. Det er den bedste måde at sikre, at danske virksomheder bliver ved med at være stærke, konkurrencedygtige og fremtidssikrede.

Strategi-tur med DI

Har du modet til at stille skarpt på din ledelsesrolle og gentænke jeres strategi?

DI tilbyder et eksklusivt uddannelsesforløb med fokus på strategi, ny teknologi og nye organisationsformer.

Læs mere om forløbet på di.dk/fremtidenrundt.

Kontakt også gerne chefkonsulent i DI Thomas Skelbo på mail: thsk@di.dk eller 2467 2215, hvis du vil høre mere om uddannelsen og/eller tilmelde dig. 

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

  • Direkte +45 3377 3905
  • Mobil +45 2949 4699
  • E-mail kisz@di.dk

Relateret indhold