15.02.18 DIB Blog

Blog: Dansk eksport får medvind fra stigende verdenshandel

Direktør Kent Damsgaard, Dansk Industri, blogger om gode muligheder for danske virksomheder i et voksende verdensmarked.

En netop offentliggjort international prognose fra DI viser, at danske virksomheder kan se frem til mere medvind på de internationale markeder i de kommende år. Verdenshandlen er nu igen tilbage som lokomotiv for økonomien. Vi handler mere og mere med hinanden og verdensøkonomien er inde i et globalt opsving. Eneste malurt i bægeret er modvinden fra stigende valutakurser, som gør danske produkter dyrere, men det er – trods alt – ikke værre, end eksporten ventes at stige med tre procent i både 2018 og 2019.

Fremgang i alle verdensdele

Helt i front vækstmæssigt er fortsat de asiatiske lande. Mange østeuropæiske land ligger også med meget høje vækstrater omkring de tre procent. Og som noget relativt nyt er også de sydamerikanske økonomier ved at genfinde momentum – og også her nærmer man sig flere steder vækstrater på tre procent. USA forventer at fortsætte den økonomiske vækst omkring 2½ pct. om året, mens eurolandene ligger med en samlet vækstrate omkring de 2 pct. årligt de kommende år. Det europæiske opsving har faktisk varet nu i næsten fem år. Mere end 8½ million europæere har forladt ledighedskøen, og ledigheden er faldende overalt i Europa. Det er virkelig godt nyt for danske eksportvirksomheder.

Fortsat usikkerhed

I 2017 var der store bekymringer og store politiske risici. Alligevel kan vi se tilbage på et år, hvor verdensøkonomien for alvor tog fart. Nu er flere risici nedtonet og vækstudsigterne er over en bred kam blevet opjusteret. Der er dog fortsat en lang række risici ikke mindst omkring håndteringen af Brexit, frygten for amerikansk protektionisme, effekterne af meget svingende valutakurser og endelig, hvordan økonomierne i USA og Europa håndterer, når den massive og langvarige doping fra de historiske pengepolitiske lempelser og lave renter aftrappes.

Gode eksportmuligheder

Fremgangen på eksportmarkederne giver ny optimisme rundt omkring på de danske virksomheder. En medlemsundersøgelse fra DI lidt tidligere på året viser, at både blandt SMV’erne og de store virksomheder er det lige knap halvdelen af de virksomheder, som allerede er i gang i udlandet, der vil erobre nye markeder i 2018. 

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold