07.03.18 DI Business Blog

Blog: Beløn kommunerne for at styrke rammerne for de lokale virksomheder

Direktør Kent Damsgaard, Dansk Industri blogger om en statslig belønning til kommunerne på f.eks. 5.000 kr. om året pr. ny privat arbejdsplads.

Regeringen har varslet, at den vil justere reglerne om det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Og så er fanden løs.

Fordeling og omfordeling af skattekroner mellem kommunerne er sprængstof. Alle kommuners kamp mod alle om, hvordan kagen skal deles.

Kommunernes Landsforening (KL) har da også måtte meddele, at de som organisation må stemple ud af diskussionen.

Til gengæld så stempler vi i DI gerne ind i diskussionen. Ikke fordi vi vil blande os i fordelingen af kagen – men vi vil rigtigt gerne have aktørerne i debatten – lige fra de enkelte kommuner og KL til regering og folketing – til at interessere sig lidt mere for, hvordan vi kan gøre den samlede kage større.

I dag har det danske system for kommunal beskatning og udligning nemlig kun meget lidt fokus på at gøre det attraktivt for kommunerne at skabe gode rammer for flere private arbejdspladser og dermed bidrage til at gøre den samlede velstandskage større.

Og det er da tåbeligt, når det netop er udviklingen i antal private jobs, der afgør om et område er i udvikling eller afvikling. Ikke desto mindre, så er systemet i dag klart skævvredet over mod at tilskynde den enkelte kommune til at være bosætningskommune fremfor erhvervskommune.

For den enkelte kommune virker den strategi dog kun, hvis ikke alle kommuner i et område forfølger den, for så er der ingen arbejdspladser til borgerne. Kommunerne vil da heldigvis også gerne være erhvervsvenlige.

Det fremgår tydeligt af arbejdet rundt omkring i DI’s 19 regionalforeninger og af vores årlige Lokalt Erhvervsklima undersøgelse.

Men lad os da så give dem en større gevinst ved at være erhvervsvenlige. Lad os give alle kommuner en større mulighed for at bringe sig selv og sin økonomi i en mere gunstig situation i stedet for at slås om flere udligningspenge eller 10 statslige arbejdspladser.

DI foreslår derfor, at der indføres en kontant statslig jobpræmie på f.eks. 5.000 kr. årligt pr. privat arbejdsplads i kommunen. Jobpræmiens præcise størrelse afhænger af, hvordan der kan samles finansiering til den.

Vi foreslår, at den indføres samtidig med, at kommunerne ophører med at få en andel af selskabsskatten og ved at afskaffe kommunernes ret til at opkræve dækningsafgift på det lokale erhvervsliv. Endelig kan en mindre del af det nuværende bloktilskud omlægges, så det ikke længere tildeles pr. indbygger, men pr. privat arbejdsplads.

Vores påstand er, at alle kommuner på sigt vil vinde ved en sådan ændring. Alle i byrådet vil nemlig fremover kunne se en direkte sammenhæng mellem at være erhvervsvenlig, skabe private arbejdspladser og få flere penge i kommunekassen til børnehaver og folkeskole.

Også her og nu vil rigtigt mange kommuner vinde ved en sådan ændring, men der vil selvfølgelig også være kommuner, der på den korte bane vil tabe skatteprovenu. For disse kommuner vil det dog alt overvejende være fordi, at de frem til i dag har opkrævet dækningsafgift, som deres lokale virksomheder fremover vil være lettet fra.

Dermed vil de nu få langt bedre muligheder for at kunne vokse og skabe større skattegrundlag. Præcis som det har været argumentet hos de mange kommuner, der i de senere år frivilligt har sænket eller afskaffet dækningsafgiften.

Læs analysen: Giv kommunerne en kontant gevinst for at skabe private arbejdspladser

Kent Damsgaard

Direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret