18.04.18 DIB Blog

Blog: Medarbejderne er nøglen til at øge virksomhedens produktivitet

DI’s chef for Ledelsesudvikling og produktivitet, Kinga Szabo Christensen, blogger om at lede medarbejdere, så de aktivt bidrager til at øge produktiviteten. Som Palle Knudsen Kunststoffabrik har gjort med succes og øget omsætning.

Når jeg besøger vores medlemsvirksomheder, oplever jeg gang på gang, at medarbejderne er nøglen til at hæve produktiviteten.

Det er medarbejderne, der ser mulighederne og derved påvirker forandringerne. Det er derfor altafgørende at involvere dem tidligt i udviklingen af nye processer og værktøjer. For det er i symbiosen mellem ledelse og processer, at vi kan bevæge os fremad og vinde fremtiden i vores virksomheder.

Palle Knudsen Kunststoffabrik er et godt eksempel på dette. 

Virksomheden i Præstø har med stor succes involveret medarbejderne i at udvikle et nyt styringsværkstøj til produktionen.  Det har givet medarbejderne et tydeligt overblik over deres dagligdag og mulighed for hele tiden at holde sig orienteret om virksomhedens produktion.

Resultatet er, at fabrikken med succes har fordoblet sin omsætning over de seneste par år.

Erfaringen fra Palle Knudsen Kunststoffabrik er, at hvis ledelsen kan sikre den optimale synergi mellem mennesker og virksomhedens processer, så kan de uden tvivl opnå klare konkurrencefordele og vinde fremtidens ordrer.

I dag mødes over 100 virksomhedsledere på årets produktivitetskonference i Kolding, for at drøfte, hvordan vi øger produktiviteten i flere af de danske virksomheder. 

Vi har valgt at fokusere på, hvordan de gode processer skal kombineres med medarbejderinvolvering for at øge produktivitet.

Jeg er nemlig ikke i tvivl om, at det er og bliver den menneskelige faktor, der er et af hovedelementerne bag en produktiv virksomhed. Det må vi endelig ikke glemme i produktivitetsdebatten. 

Få hjælp til kompetenceudvikling indenfor produktivitet

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

  • Direkte +45 3377 3905
  • Mobil +45 2949 4699
  • E-mail kisz@di.dk