25.04.18 DIB Blog

Blog: Stil krav til dieselbilerne - og lad den bedste teknologi vinde

Skal salget af dieselbiler forbydes? Nej, mener direktør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i Dansk Industri (DI). Han blogger om nødvendigheden af i stedet at få politiske krav til, at bilproducenterne nedbringer luftforureningen.

I de seneste uger har der, som optakt til regeringens kommende energiudspil, været flere politiske udmeldinger om, hvilke biler man i fremtiden ønsker at se på de danske veje.

Senest præsenterede Socialdemokratiet i denne uge et forslag om helt at forbyde salget af dieselbiler i Danmark fra 2030.

Men forbud mod bestemte teknologier er sjældent den rigtige vej at gå. I stedet bør politikerne stille krav til bilproducenterne om hvilke egenskaber ved teknologierne, man vil tillade.

I den internationale bilindustri og i branchen herhjemme er de færreste i tvivl om, at fremtidens primære drivmiddel til personbiler er elektricitet. 

Elbiler vil på den lange bane udkonkurrere biler med forbrændingsmotorer, både benzin- og dieselbiler. Denne udvikling vil først og fremmest være drevet af krav fra politisk side om, at også transportsektoren og dermed bilproducenterne skal bidrage til den grønne omstilling.

Udviklingen er allerede i fuld gang.

I disse år investeres der massivt fra bilproducenternes side i at komme først med de nye teknologier. Herhjemme ser vi allerede en kraftig stigning i salget af hybridbiler, ikke mindst plugin-hybridbiler. Og i de kommende år vil antallet af elbiler hos de danske bilforhandlere blive mangedoblet, fordi flere og flere bilproducenter bliver klar med deres nye modeller.

Men selvom de nye teknologier er godt på vej, er de altså endnu ikke på plads. 

Rækkevidden for en fuldt opladt elbil er i dag stadig omkring det halve af flere biler med forbrændingsmotor, opladningstiden er stadig længere og mulighederne for at lade bilerne - eller tanke, hvis det er brintbiler - er stadig begrænsede.

Derfor vil miljørigtige biler med forbrændingsmotorer stadig spille en vigtig rolle i bestræbelserne på at nedbringe kuldioxid-udledningen (CO2), indtil infrastrukturen for den nye teknologi er på plads, og indtil teknologien for elbiler er konkurrencedygtig. 

Og på denne mellemlange bane spiller dieselbilerne nu engang en vigtig rolle. Dieselbilerne er mere brændstofeffektive end benzinbiler og udleder således mindre CO2 pr. kørt kilometer.

Problemet med dieselbilerne har imidlertid været kvælstofoxid-udledning (NOx) og dermed luftforurening. Men det er i den forbindelse vigtigt at skelne mellem moderne dieselbiler og ældre dieselbiler. 

Moderne dieselbiler er sammenlignelige med benzinbiler i deres NOx-udledning. Og flere bilproducenter forventer i de kommende år at kunne levere nye dieselmotorer, som kraftigt underbyder den grænseværdi for udledning af NOx, som gælder med Euro 6d-normen fra september 2019.

Den teknologiske udvikling i både nye og kendte drivmidler går rivende stærkt i disse år. Derfor er måden at fremme de miljørigtige biler ikke at forbyde bestemte teknologier. I stedet skal man fra politisk side fortsat stille krav til bilproducenternes teknologi.

Stil krav om hvilken CO2-udledning og NOx-udledning, man fra politisk side vil tillade, og lad så den bedste teknologi vinde.

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret