01.05.18 DIB Blog

Blog: EU's digitale IQ skal op

Direktør Lars Frelle-Petersen blogger om Europa-Kommissionens strategi for udvikling og brug af kunstig intelligens i EU’s medlemslande.

Det halter med den kunstige intelligens i Europa, når vi sammenligner med de fremskridt, der gøres i USA og Kina. Derfor lancerede Kommissionen i går en samlet strategi for udvikling og brug af kunstig intelligens i alle EU’s medlemslande. Strategien indeholder bl.a. en målsætning om, at EU samlet set skal investere 20 mia. euro årligt i kunstig intelligens fra 2020 og frem. Det svarer til godt en firedobling i forhold til i dag.

Det er rettidig omhu. Kunstig intelligens kan føre til kæmpestore gevinster for hele samfundet. Ikke mindst i sundhedssektoren, hvor kunstig intelligens gennem hurtig og præcis analyse af store mængder data kan gavne f.eks. udvikling af ny medicin og sygdomsbehandling. Vi ser også store muligheder på energi-, klima- og transportområdet, hvor kunstig intelligens bl.a. kan være med til at reducere vores ressourceforbrug.

Læs også: Blog: Kunstig intelligens og robotter skal på den europæiske dagsorden

Kunstig intelligens kan føre til kæmpestore gevinster for hele samfundet. Lars Frelle-Petersen, Medlemsdirektør

EU’s digitale spilleregler kan blive en styrke

Der er ingen tvivl om at nye teknologier som kunstig intelligens indeholder et stort samfundsmæssigt potentiale, men omvendt må vi heller ikke kaste os ud i en ukritisk teknologibegejstring. Selvom Europa halter bagefter de digitale landvindinger som gøres i USA og Kina, så er Europa længere fremme, når det gælder debatten om nye politiske spilleregler for en digital økonomi. Det kan vise sig at blive en reel styrke, hvis vi formår at ramme den rette balance mellem plads til innovation og beskyttelse af borgerne. Formålet med ny teknologi må altid være at skabe værdi for borgerne - og ikke teknologi for sin egen skyld.

Derfor er det positivt, at Kommissionens udspil også indeholder udvikling af etiske retningslinjer for brug af kunstig intelligens, hvor man skal tage stilling til spørgsmål som sikkerhed, privatlivsbeskyttelse og gennemsigtighed i de underliggende algoritmer, ligesom Kommissionen vil kigge på behovet for at tilpasse eksisterende lovgivning. Fx afklaring af det juridiske ansvar, når autonome systemer forårsager skader.

Herfra skal lyde en opfordring til regeringen om at tage stafetten op og udarbejde en strategi for, hvordan vi i Danmark forholder os til kunstig intelligens. Jo mere vi kan være på forkant med den teknologiske udvikling, jo nemmere har vi ved at sætte nogle politiske rammer op for, hvordan teknologien skal bruges og ikke bruges i Danmark og resten af EU.

Læs også: Podcast: Kunstig intelligens sikrer mod fejlansættelser

Lars Frelle-Petersen

Lars Frelle-Petersen

Medlemsdirektør

  • Direkte +45 3377 3606
  • Mobil +45 4097 4462
  • E-mail lfp@di.dk

Relateret indhold