15.05.18 DIB Blog

Blog: Generation Z har brug for menneskelige relationer

DI’s chef for Ledelsesudvikling og Produktivitet, Kinga Szabo Christensen, blogger om, at den første generation af digitalt indfødte træder ind på arbejdsmarkedet. Det sætter gang i debatten om, hvordan man leder en generation, der på nogle områder ofte har væsentlig mere viden end chefen selv.

Debatten om ledelse af unge er et tema, mange af DI’s medlemsvirksomheder er meget optaget af. At de nye generationer ikke vil ledes af os ’gamle’, er en myte, jeg møder tit, og som jeg gør, hvad jeg kan for at aflive. For de unge har først og fremmest brug for menneskelige relationer.

Jeg synes, det er meget naturligt, at danske ledere er optaget af, hvad det kræver at få generation Z til at arbejde sammen med de ældre generationer. Jeg mener bestemt ikke, at vi skal underkende, at de digitalt indfødte har en enorm konkurrencefordel i den digitale verden og kommer med vigtige nye kompetencer.

Det er en generation, der er vant til at være i centrum og til at have medbestemmelse, fra de er helt små. I mange tilfælde er det et privilegeret segment, der har høje krav til arbejdspladsen, til deres leder, og til at et job skal give mening. Og det skal vi imødegå, fordi de unge mennesker har et stort potentiale, hvis fremtidens ledere forstår, hvordan de skal ledes.

Men vi bliver nødt til at nuancere debatten om de unge. Grundlæggende er de nemlig ikke så forskellige fra andre generationer – selvom de er vokset op med mobiltelefon, internet og sociale medier. De menneskelige mekanismer er ikke ændret bare, fordi den nye teknologi har gjort sit indtog. Ledelse handler fortsat om at skabe motivation og klare rammer.

Ny viden er guld

Selvom de unge bliver fremstillet som en generation, der får alt serveret, er der tal, der peger på, at de unge også har deres udfordringer. Ledigheden i Danmark er siden 2012 faldet fra omkring 6 pct. til 4 pct. Men ledighedstallene for de unge har imidlertid ikke vist en lignende udvikling.

For de 25-29-årige er den aktuelle ledighed 7,8 pct. Det er næsten dobbelt så højt som ledigheden for alle 16-64-årige under ét, som er på 4,1 pct. De aktuelle tal fra marts 2018 tegner et entydigt billede af, at det først og fremmest er de unge, der har et ledighedsproblem. Og det er rigtig ærgerligt. Jeg så helst, at flere af de unge blandede blod med de mere erfarne medarbejdere ude i virksomhederne.

Jeg har en del unge medarbejdere i mit team. For mig er det guld, at deres dugfriske viden bliver delt med mine mere erfarne kollegaer. Det kommer der rigtig gode løsninger ud af. Hvis vi som ledere lykkes med at skabe samspil på tværs af generationerne, kan vi nemlig opnå resultater, som ikke har været mulige tidligere.

Omfavn generation Z

For de unge handler mødet med virkeligheden om tætte relationer, om anerkendelse, om at få god feedback og ikke mindst, at arbejdsopgaverne skal give mening. Og det kan vi som ledere give dem.

En ny rapport fra Copenhagen Business Academy understøtter min oplevelse. Undersøgelsen bygger på dybdegående interviews med unge medarbejdere og deres ledere og konkluderer, at de unge har brug for menneskelige relationer i lige så høj grad som de ældre.

Vi skal holde op med at tro, at ledelse af unge skal være revolutionerende anderledes end ledelse af ældre. Lad os omfavne generation Z fremfor at frygte den. Kun sådan kan vi bevæge os fremad og vinde fremtiden.

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

  • Direkte +45 3377 3905
  • Mobil +45 2949 4699
  • E-mail kisz@di.dk