31.05.18 DIB Blog

Blog: Gode forslag fra taskforce – nu er det tid til handling, København!

Formand i DI Hovedstaden Poul Skadhede og direktør i DI Kent Damsgaard blogger om fremtiden for erhvervslivet i København og det altafgørende i, at Københavns Kommunes politikere og embedsmænd lytter til forslagene.

Så har Københavns kommunes taskforce for bedre erhvervsvilkår med formand Torben Möger Pedersen i spidsen afleveret sine i alt 37 anbefalinger til Københavns Kommune.

Her er rigtigt mange gode forslag.  Set fra erhvervslivet vil forslagene i høj grad styrke virksomhedernes muligheder for at skabe fortsat fremgang og arbejdspladser i hovedstaden. Med mindre det går ligesom sidste gang.

Da en ekspertgruppe under ledelse af tidligere chefredaktør for Børsen Leif Beck Fallesen i 2013 lancerede lignende forslag til bedre forhold for hovedstadens erhvervsliv døde den politiske entusiasme hurtigt ud. Mange af ambitionerne blev ikke til noget, og det må for alt i verden ikke ske igen.

Det er altafgørende, at Københavns Kommunes politikere og embedsmænd lytter til forslagene og går i gang med at implementere dem. Først når forslagene er omsat til konkret handling, vil det kunne mærkes i erhvervslivet og dernæst Københavns Kommune som helhed. Tekst på papir skaber hverken job eller den vækst og udvikling, som vi alle ønsker. Det kræver handling.

Mange af forslagene rimer godt på det oplæg til vækst og udvikling, som DI Hovedstaden lancerede i april. Skal udviklingen styrkes i Hovedstaden handler det nemlig først og fremmest om massivt at løfte erhvervsvenligheden i forvaltningen, det handler om at skabe et stort sammenhængende arbejdsmarked i hele hovedstadsområdet og det handler om at sikre en effektiv og sammenhængende infrastruktur og mobilitet.

Styrket erhvervsvenlighed i forvaltningen

København er på rigtigt mange måde en attraktiv by både at leve i og drive virksomhed i. København har haft en økonomisk vækst højere end resten af landet og er med til at drive Danmarks udvikling frem. Men erhvervsfolk i hovedstadsområdet mener, at København har et større potentiale for vækst og udvikling. Der er klart områder, hvor København kan gøre det endnu bedre – og mange områder, hvor det helt er op til Kommunen selv at beslutte, om den vil gøre noget ved det eller ej.

DI har i årevis argumenteret for det store potentiale, som kommunen kan udløse ved at skabe en mere erhvervsvenlig forvaltningskultur med tidligere inddragelse, bedre dialog og kundeorienteret tilgang.

Og budskabet er det samme, når DI har offentliggjort den årlige undersøgelse Lokalt Erhvervsklima, hvor karaktererne til Københavns Kommunes forvaltningsservice er lave. Derfor er det lige i øjet, når taskforcen peger på dette område, som et meget vigtigt indsatsområde. Kommunen kunne eksempelvis begynde med hurtigere sagsbehandling for byggesager.

Et stort sammenhængende arbejdsmarked

Medarbejderne er den absolut vigtigste ressource for rigtigt mange virksomheder i hovedstadsområdet.

Derfor har hovedstadsområdet samlet set – fra Greater Copenhagen samarbejdet til de mange enkelte kommuner – en fælles stor både interesse og opgave i at sikre, at vi får yderligere integreret og sammentænkt arbejdsmarkedet til ét stort arbejdsmarked.

Samtidig skal vi gøre endnu mere for at tiltrække talenter udefra – det kalder både på nationale tiltag og fælles tiltag indenfor Greater Copenhagen samarbejdet. Også her bør Københavns Kommune på en række områder gå forrest. 

Styrket mobilitet og infrastruktur

Mobilitet og intelligent infrastruktur er altafgørende for både erhvervsliv og borgere. En DI-undersøgelse viser, at cirka tre ud af fire virksomhederne oplever, at de trafikale udfordringer i København er øget i de seneste fem år. Derfor skal investeringer i en sammenhængende infrastruktur prioriteres. Der er brug for en bred og sammenhængende indsats: optimering af bus-, metro- og togforbindelser, anlæg af cykelstier, udbygning af vejanlæg og parkeringsmuligheder og anvendelse af bedre trafikstyring i takt med bedre og bedre digitale muligheder. Og helt konkret kan vi nævne østlig ringvej, bedre erhvervsparkering og bedre infrastruktur omkring lufthavnen.

Regeringen har med Erhvervsministeren i spidsen igangsat et arbejde frem mod en hovedstadsstrategi. Det mener vi er særdeles vigtigt, da udviklingen i hovedstaden i den grad også afhænger af Christiansborg.

Men Københavns Kommune har nu fået et rigtigt godt indspark til mange konkrete indsatser, som vi ser frem til at følge implementeringen af.

Vi i DI hjælper gerne til, hvor vi kan.

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold