07.05.18 DIB Blog

Blog: Mangeårig kamp mod piratkopiering bærer frugt – IPR-Taskforce bliver permanent.

Chefkonsulent i DI Erhvervsjura og CSR Lars Holm Nielsen blogger om, hvorfor det er godt for dansk erhvervsliv, at justitsministeren nu skærper indsatsen mod kopiering af alt fra industriprodukter og møbler til film og tøj.

En prøveperiode på bare fem måneder var nok til at overbevise justitsminister Søren Pape Poulsen om fornuften i at gøre indsatsen mod piratkopiering – politiets IPR-Taskforce – permanent.

Til stor glæde for danske virksomheder.

Taskforcen efterforsker og strafforfølger sager om Intellectual Property Rights (IPR). Det kan være piratkopiering og andre krænkelser af varemærker, design, patenter, ophavsrettigheder i strid med straffeloven.

Virksomhederne har længe savnet en effektiv, dansk myndighedsindsats mod denne kriminalitetsform, der med stigende styrke rammer over en bred kam: Fra produktionen af møbler og termostater til blyanter, film og tøj.

Indtil for nylig har mange virksomheder ikke kunnet se noget reelt formål med at anmelde diverse former for ulovlig kopiering til de danske myndigheder. Hovedsageligt fordi området ikke blev prioriteret, og politikredsenes efterforskning foregik sporadisk og ukoordineret.

Det ændrede sig i november 2017, da regeringen med opbakning fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti oprettede en IPR-taskforce med specialiserede anklagere og efterforskere.

Dansk innovationskraft sælger kloden rundt

For et land som Danmark, hvor vi har yderst begrænset adgang til naturlige råstoffer, giver det rigtig god mening med en fokuseret indsats mod alle typer af kopiering og IPR-kriminalitet. Vi skal have det optimale ud af vores kreative evner og den innovationsaktivitet, som skaber de produkter, danske virksomheder hver dag sælger over hele kloden.

IP-rettigheder er måden, vi beskytter virksomhedernes kreative og innovative frembringelser. De sikrer, at opfinderen, designeren, ophavsmanden til den geniale idé kan høste frugterne af sin indsats - og opnå dækning for sine investeringer undervejs.

De incitamenter er stærkt medvirkende til, at danske virksomheder i dag indtager globale førerpositioner inden for design, life science og energieffektivisering, der indbringer det danske samfund årlige eksportindtægter for et trecifret milliardbeløb.

Men IP-rettighedernes værdi falmer uden effektiv håndhævelse.

Derfor har Dansk Industri (DI) i en årrække kæmpet for at myndighederne styrker indsatsen, så den afspejler den enorme betydning, virksomhedernes IP-rettigheder udgør for skabelsen af vækst og arbejdspladser i Danmark.    

I DI glæder vi os over, at der nu er bred politiske opbakning til IPR-taskforcen. Det er vores forventning, at endnu flere virksomheder nu vil anmelde piratkopiering og lignende krænkelser af deres IP-rettigheder til Taskforcen.

Samtidig minder vi om, at taskforcens succes og mulighed for at indfri virksomhedernes høje forventninger hviler på nogle helt afgørende elementer:

  • Central forankring hos SØIK (’Bagmandspolitiet’).
  • Bemanding med specialiserede og dedikerede efterforskere og anklagere, der i omfang står mål med udfordringernes kolossale betydning for dansk erhvervsliv.
  • Udvikling af nye efterforskningsværktøjer og mulighed for at anvende blokeringsværktøjer.

Læs også: Ny specialenhed tager kampen op mod kopivarer
Læs også: Kopister slipper for billigt i Danmark

Lars Holm Nielsen

Lars Holm Nielsen

Chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik

  • Direkte +45 3377 3562
  • Mobil +45 2013 7756
  • E-mail lhni@di.dk

Relateret indhold