10.08.18 DIB Blog

Blog: Sådan motiverer du dine medarbejdere efter ferien

Kinga Szabo Christensen, chef for Ledelsesudvikling og Produktivitet, blogger om, hvordan du som leder kan motivere dine medarbejdere efter en varm sommerferie.

Sommeren er ved at være ovre, og de fleste arbejdspladser bliver igen fyldt med medarbejdere, der vender tilbage efter en velfortjent ferie. Forude venter vigtige projekter, store opgaver, implementeringer og de sidste tiltag for at sikre, at budgettet kommer i hus inden årets udgang.

Og det kan være fristende at sætte tempoet højt fra start. Ud fra den betragtning, at medarbejderne må have masser af energi og være topmotiverede efter ferien. Men pas på - for det kan være den direkte vej til at ødelægge motivationen.

Godt begyndt er halvt fuldendt

Ligesom det er vigtigt at varme fysisk op før en idrætsaktivitet, er det en god idé at varme de mentale ”muskler” op til det arbejde, der ligger forude. Giv derfor plads til en rolig start, når dine medarbejdere kommer retur efter ferien. Lad medarbejderne få de første par dage til at orientere sig og skabe et overblik over de kommende opgaver. Det er også en god idé, at lade medarbejderne connecte med hinanden igen. At føle sig som en del af noget større og have et tilhørsforhold med sine kollegaer er rigtig vigtigt for motivationen. Udvekslingen af ferieoplevelser tjener derfor et formål og er vigtigt at give plads til – uden at det tager overhånd naturligvis.

Understøt de menneskelige behov

Vi har alle et grundlæggende menneskeligt behov for at føle, at vi selv kan træffe valg og har medindflydelse på beslutningerne – og det gælder også på arbejdspladsen. 

Det kan du som leder understøtte ved at give dine medarbejdere frihed, vide rammer og tilstrækkelige informationer, der sætter dem i stand til selv at træffe beslutninger inden for deres område. Naturligvis er der opgaver, som dine medarbejdere ikke kan vælge fra eller ikke finder særligt motiverende, og her gælder det om at forklare formålet med opgaven og begrunde, hvorfor den er vigtig. Mennesker motiveres af mening, og hvis dine medarbejdere forstår baggrunden for opgaven og kan se formålet ud fra et større perspektiv, kan motivationen blive genskabt.

Giv feedback

Som mennesker har vi behov for at føle os kompetente, og at vi lykkes med vores opgaver. Det betyder, at du som leder skal sørge for, at der er en passende balance mellem de udfordringer, medarbejderen stilles overfor, og de kompetencer de besidder. Opgaverne må meget gerne være udfordrende og kræve medarbejderens fulde koncentration og energi, når bare medarbejderen selv føler, at de slår til og kan trække på din støtte og hjælp, hvis de løber ind i udfordringer. Her spiller feedback en afgørende rolle. Det kan både være den anerkendende feedback direkte fra dig, hvor der er fokus på opgaven og læringen undervejs, men det kan også være feedback fra slutbrugeren, der er med til at understøtte meningen og betydningen af opgavens vigtighed.

Til slut skal man huske, at motivation er en langsigtet indsats, der ikke kan fikses med en kortsigtet strategi efter ferien. Det er vigtigt, at du som leder er opmærksom på at skabe motivation hos dine medarbejdere hele året rundt.

Velkommen tilbage fra ferien!

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

  • Direkte +45 3377 3905
  • Mobil +45 2949 4699
  • E-mail kisz@di.dk

Relateret indhold