03.01.19 DIB Blog

Blog: Byggeriet ser frem til digital strategi fra regeringen

Bygge- og anlægsinvesteringerne runder formentlig 220 mia. kr. i år, og 2019 byder på kæmpe potentiale i energirenovering af bygninger samt mere digitalisering af byggeriet, blogger branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg.

2019 ser ud til at blive endnu et spændende år for den danske byggebranche. Virksomhederne skal dog være oppe på dupperne, for konkurrencen er tydelig, og det gælder egentlig i hele byggeriets værdikæde. I DI Byg forudser vi en vækst på omkring fire procent. Det er ikke helt så højt som i 2018, da vi forventer en lidt lavere vækst i boligbyggeriet. Modsat kan et lidt mere aktivt erhvervsbyggeri trække opad.

Ud over de positive - dog lidt mere afdæmpede - forventninger til branchen i det kommende år, er der især to emner på programmet, som kan få en betydning.

Digital strategi på vej

Det første er den kommende digital strategi for byggeriet, som regeringen forventes at fremlægge i løbet af 2019. Den skal være med til at øge gennemsigtigheden i byggeriet til glæde og gavn både for selve byggeriet og for totaløkonomien.

Vi taler meget om digitalisering, og der er da også tegn på, at nye teknologier er på vej ind. Men der er stadig store muligheder for forbedringer, hvis byggeriet udnytter mulighederne og øger industrialiseringen og digitaliseringen - herunder forbedrer samarbejdet mellem de forskellige aktører inden for byggeriet.

Langsigtet renoveringsstrategi kommer Danmark til gode

Det andet er energirenoveringer i bygninger. Her ser vi frem til et politisk udspil, som kan reducere udledningen af drivhusgasser fra bygninger i Danmark.

Bygninger står for omkring 40% af det samlede energiforbrug, og derfor giver det god mening at se på bygningers energiforbrug, når der skal spares på energien. Med energiaftalen blev der introduceret en ny markedsbaseret tilskudspulje med tilskud til energieffektiviseringer i bygninger. Vi havde forventninger om en større pulje men ser frem til at få det bedste ud af puljen i forhold til at energieffektivisere bygninger i Danmark.

I EU blev det reviderede bygningsdirektiv vedtaget i maj. Direktivet indeholder flere forskellige initiativer, som skal begrænse udledningen af drivhusgasser. Bygningsmassen i EU består især af ældre bygninger, og med det reviderede direktiv på plads kan vi nu komme i gang med at definere indholdet af en langsigtet renoveringsstrategi i EU. Den kan blive til stor gavn for de danske virksomheder.

Vi mangler både hænder og hoveder

Den største udfordring ligger i, om branchen kan tiltrække de medarbejdere, der er brug for, til at løfte de mange opgaver. Hvis man kigger sig omkring i byerne, er der kraner og stilladser over alt. Bygge- og anlægsinvesteringerne runder formentlig 220 mia. kr. i 2019, og mere end 175.000 personer er nu beskæftiget i byggebranchen.

Men der er brug for mange flere. Hver fjerde virksomhed i byggeriet mangler hænder og hoveder. Ikke mindst til at udmønte den strategi for cirkulær økonomi, som regeringen præsenterede i september. Her bliver bygge- og anlægssektoren fremhævet som en af de sektorer, hvor der er de største økonomiske og miljømæssige potentialer for en cirkulær omstilling.

Branchen er mere end klar til at tage fat. Derfor håber vi, at de danske politikere også efter folketingsvalget vil smøge reformærmerne op, så virksomhederne ikke bliver nødt til at takke nej til opgaver, fordi de ikke kan finde de folk, der skal løse dem.

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3575
  • Mobil +45 2949 4500
  • E-mail ekh@di.dk

Relateret indhold