04.01.19 DIB Blog

Blog: Det nye år bliver elbilernes år

En kraftig stigning i antallet af udbudte modeller kombineret med ro på afgifterne i de næste to år vil i 2019 give elbilerne deres folkelige gennembrud i Danmark. Men der vil fortsat være langt op til de politiske ambitioner på området, og der er brug for en langsigtet plan for at sikre en egentlig grøn omstilling af den danske bilpark, blogger branchedirektør Thomas Møller Sørensen, Bilbranchen i DI.

Meget tyder på, at 2019 bliver året, hvor danskerne for alvor tager elbilerne til sig. Efter i mange år at være praktisk taget ikke-eksisterende i salgsstatistikkerne, forventer Bilbranchen i DI, at både elbiler såvel som plugin-hybridbiler vil få et egentligt gennembrud i 2019.

Den primære grund er, at udbuddet nu er her. I mange år fandtes nul- og lavemissionsbiler simpelthen ikke hos bilforhandlerne, fordi de ikke kunne konkurrere med biler med forbrændingsmotor. Dels på grund af selve prisen, dels på grund af opladningstiden og på grund af rækkevidden. Men ændrede forbrugerpræferencer og politisk pres på bilproducenterne har medført, at alle disse forhold har ændret sig til fordel for nul- og lavemissionsbiler. Og det vil fortsætte i de kommende år. Alene Volkswagen har meldt ud, at koncernen inden udgangen af 2022 forventer at have investeret cirka 250 mia. kr. i elbiler og selvkørende teknologi.

En anden grund er, at et enigt Folketing inden jul besluttede at sikre afgiftsfrihed for elbiler til en samlet pris under 400.000 kr. Dermed er der skabt ro for danske bilkøbere og investorer - men kun i to år frem. Den politiske aftale er således blot den seneste i en lang række af to- eller treårige aftaler, hvor skiftende regeringer siden 1980’erne for at fremme salget har måttet fritage elbiler fra den høje, værdibaserede registreringsafgift. Hvis vi for alvor skal gennemføre en egentlig grøn omstilling af den danske bilpark er der brug for at bryde denne ”stop-and-go-politik” og i stedet gennemføre en permanent og egentlig omlægning af de danske bilafgifter.

For selvom de mere optimistiske stemmer i branchen forventer et samlet salg af henholdsvis 6.000 elbiler og endnu flere plugin-hybridbiler i 2019 (i 2018 var tallene henholdsvis cirka 1.500 og 3.000) er der stadig langt op til regeringens målsætning om at sælge den sidste bil med forbrændingsmotor allerede i 2035.

Derfor har regeringen da også bebudet, at den i starten af 2019 vil nedsætte en kommission, der skal komme med forslag til, hvordan målet indfries. Bilbranchen vil i det nye år gå i dialog med kommissionen og foreslå den, at registreringsafgiften helt fjernes og i stedet erstattes med en lavere og løbende afgift baseret på bilernes tekniske egenskaber.

En sådan model vil sikre, at biler belønnes for deres miljømæssige egenskaber. Det vil sende et signal til bilkøbere og investorer om, at de roligt kan investere i den nye teknologi og dermed understøtte en grøn omstilling af bilparken. Det vil desuden højne trafiksikkerheden, fritage stat og branchen for en betydelig administrativ byrde samt forberede samfundet til på et senere tidspunkt at indføre eventuelle kørselsafgifter. Afgiften bør være teknologineutral og dermed gælde for alle biler. Men kan der ikke findes finansiering til dette, kan man i stedet lade den nye afgift gælde for alene nul- og lavemissionsbiler. Vi kalder modellen for ”Fremtidens afgifter til fremtidens biler”.

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold