10.01.19 DIB Blog

Blog: Det offentlig-private samarbejde står i stampe – og det koster os alle sammen dyrt

Danske virksomheder kan bidrage til at løse velfærdssamfundets store udfordringer. Vi håber, at 2019 bliver året, hvor snak erstattes med handling, blogger Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service.

Kommunerne mødes torsdag og fredag i denne uge i Aalborg for at drøfte løsninger på de økonomiske udfordringer, der venter forude. I DI mener vi, at et øget samarbejde mellem kommuner og virksomheder bør spille en central rolle i arbejdet for, at de kommende, markante stigninger i antallet af børn og ældre ikke vil medføre højere skat eller forringet velfærd. I dag løses kun ca. hver fjerde opgave i fællesskab, og det er alt for lidt.

I Danmark har vi en stolt tradition for at finde fælles løsninger, udvikle os og spille hinanden gode. Eksempelvis aftaler arbejdsgivere og lønmodtagere løn- og arbejdsvilkår, væsentlige samfundsudfordringer håndteres i trepartsforhandlinger, og hver dag løses en lang række opgaver allerede i et samspil mellem den offentlige sektor og de private virksomheder. Desværre har udviklingen i samspillet de senere år mest været kendetegnet af små hop på stedet og har gennem de seneste fem år kun rykket sig fra 25,2 til 25,5 pct. Men der er potentiale for meget mere, og erfaringerne er rigtig gode.

I kommunerne har udviklingen været lidt bedre, da samarbejdet med private virksomheder her samlet set steget fra 24,4 til 27,1 pct. siden 2012.

Der er dog imidlertid store og uforklarlige forskelle kommunerne imellem. Inden for opgaver som vedligeholdelse af veje og grønne områder varierer andelen af opgaver, hvor der samarbejdes med private, om eksempelvis fra 16 pct. til 96 pct. Holstebro Kommune har gennem en årrække styrket samarbejdet med private virksomheder for at sikre den bedst mulige kvalitet for pengene. Konkret har de løbende sat opgaver vedr. vedligeholdelse af veje og grønne områder i udbud.

En DI-analyse har vist, at kommunerne kan øge konkurrenceudsættelsen med 5,9 mia. kr., hvis konkurrenceudsættelsen af tekniske opgaver og støttefunktioner øges til et niveau svarende til best practice. Hvis det sker, kan kommunerne under ét opnå en samlet årlig gevinst på 1,4 til 2,1 mia. kr.

Danske virksomheder kan også bidrage med at løse velfærdssamfundets store udfordringer som at få hjulpet borgere fra passiv forsørgelse til beskæftigelse eller sikre plejeboliger til de ældre. 

I Ikast-Brande Kommune har en servicevirksomhed sideløbende med den almindelige rengøring forpligtet sig til at hjælpe 15 borgere i arbejde. Borgere, som i en længere periode ikke har haft held med at finde et fast job.

I Frederikssund Kommune åbner der senere på året et nyt friplejehjem, som er opført og finansieret af private kræfter. Det er ikke forbundet med ekstraomkostninger for de ældre at flytte på friplejehjem, og de private bidrager til at dække det voksende behov for plejeboliger, som ellers skulle have været finansieret af skattekroner. 

Vi bør bruge de eksisterende erfaringer og sammen få skabt de nødvendige løsninger. Vi håber, at 2019 bliver året, hvor snak erstattes med handling. For Danmark vinder, når vi samarbejder.

Læs også: Gode eksempler viser samarbejdets værdi

Ikast-Brande Kommune samarbejder med servicevirksomheden Coor om at få flere i arbejde.

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold