07.01.19 DIB Blog

Blog: Dørene er nu åbne til nyt erhvervsfremmesystem

Seks nye erhvervshuse med tilhørende filialer er nu gået i luften sammen med et helt nyt erhvervsfremmesystem. Det er vigtigt, at virksomhederne får en stærk stemme i det nye system, blogger Dorte Gram Nybroe, chef for SMV og iværksætteri i DI.

Så har vi taget hul på 2019. Et nyt år ligger forude og med det også en række nye begyndelser. Vi har lagt hårdt ud, for den 1. januar 2019 trådte et nyt erhvervsfremmesystem i kraft. Et system som er kulminationen på flere års drøftelser og et system, som vi i DI hilser velkomment.

Det gør vi, fordi vi helt enkelt mener, at vi kan få mere effekt for pengene i et nyt erhvervsfremmesystem. Det gamle system var vokset ud af kontrol med mere end 250 aktører, der alle ønskede at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv.

Det førte til rigtigt mange overlappende tilbud, som kun de færreste virksomheder kunne overskue. Der var brug for en klar opgavefordeling og fremfor alt var der brug for, at virksomhedernes behov i langt større grad bestemte de tilbud, som skulle være på hylderne.

Nu er de seks nye erhvervshuse med tilhørende filialer så gået i luften. Vi ser frem til at se erhvervshusene løfte de nye opgaver sammen med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som ud fra Silkeborg skal sætte en klar strategisk retning for de godt 5 milliarder kroner som årligt tilføres systemet. 

Med stærke bestyrelser er vi godt fra start - opgaven på den lidt længere bane bliver at sikre, at virksomhederne også reelt oplever tilbuddene som relevante og af høj kvalitet. Dorte Gram Nybroe, Seniorchefkonsulent

Virksomhederne i centrum

Rettesnoren for arbejdet må være at kunderne i systemet, dvs. virksomhederne, bliver mødt med kvalificerede og relevante tilbud. Tilbud som skal spænde bredt, da målgruppen dækker over alle danske virksomheder fra den nystartede enkeltmandsvirksomhed til store hæderkronede koncerner.

Derfor er det også vigtigt, at der i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i bestyrelserne for de nye erhvervshuse vil sidde folk med erfaring i at drive virksomhed. En stærk virksomhedsstemme har været og er en høj prioritet for DI, og derfor er det glædeligt, at vi som eneste erhvervsorganisation har kunnet indstille repræsentanter fra medlemsvirksomheder til alle bestyrelserne. Det sikrer en stærk virksomhedsstemme på alle niveauer i det nye system.

Klare snitflader nødvendige

Det nye system er forsat i sin spæde start, men det skal hurtigt op i gear. Nye snitflader skal afklares og særligt vigtigt er det, at de nye erhvervshuse får slået deres rolle som knudepunkt i erhvervsfremmesystemet fast.

Med stærke bestyrelser er vi godt fra start - opgaven på den lidt længere bane bliver at sikre, at virksomhederne også reelt oplever tilbuddene som relevante og af høj kvalitet. Relevante fordi de taler ind i virksomhedens behov men også relevant, fordi overlappende ydelser ikke bliver tilbudt af flere forskellige aktører. Det er vigtigt, at der bliver etableret nogle klare snitflader både mellem aktører i systemet, og når det gælder snitfladen over til rådgivning, der tilbydes af private virksomheder.

Det siges, at al begyndelse er svær – det er i hvert fald uvant. Men mest af alt kræver enhver begyndelse vilje og fokus, inden man mestrer det nye. De nye bestyrelser og et klart blik på virksomhedernes behov er et rigtig godt sted at starte for det nye erhvervsfremmesystem. 

Dorte Gram Nybroe

Dorte Gram Nybroe

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3769
  • Mobil +45 2968 5962
  • E-mail dgny@di.dk