21.10.19 DIB Blog

Erhvervslivet skal genopbygge tilliden til de unge

De unge er i stigende grad pessimistiske – men gør samtidig krav på deres fremtid. Lars Sandahl Sørensen adm. dir. i Dansk Industri og Anders Dons, CEO i Deloitte blogger om erhvervslivets mulighed for at gå forrest i at løse klima- og miljøudfordringerne – og give de unge håb og mulighed for at handle.

”Hvis en mand er pessimist før han fylder 48, ved han for meget; men er han ældre og optimist, så ved han for lidt,” skrev den amerikanske forfatter Mark Twain. Hvad ville Twain sige om dagens unge, som på trods af deres unge alder lader til at være mere pessimistiske end forrige generationer?

Den stigende pessimisme blandt de unge kommer til udtryk i to nye undersøgelser, som henholdsvis Deloitte og Dansk Industri har gennemført. I Deloittes seneste globale undersøgelse om Generation Z og Millennials (17-36-årige), tror blot hver fjerde af de unge på, at økonomien bliver bedre i det kommende år.

Endnu færre tror på, at nutidens sociale og politiske rammer kommer til at ændre sig til det bedre. I undersøgelsen foretaget af YouGov for Dansk Industri i foråret blandt danske unge, svarer ligeledes lidt under hver fjerde, at de har tillid til, at Danmark i fremtiden bliver et bedre samfund at leve i.

Det er en generation, der blev ramt af en omfattende økonomisk krise, lige da de var på tærsklen til deres voksenliv. En generation, der i de seneste år har oplevet en verden, som jævnligt bliver rystet af kraftig økonomisk og politisk turbulens. Og ifølge begge undersøgelser, en generation, for hvem klimakrisen er den altoverskyggende bekymring.  

De fleste vil måske gå i panik. Eller i stå. Men de utallige demonstrationer verden over, hvor de unge råber beslutningstagere op om klimakrisen, viser, at de langt fra er blevet lammet af pessimisme - snarere tværtimod. De unge handler og gør krav på deres fremtid.

De udtrykker deres frustration over politikere, der ikke handler hurtigt nok. Dog er de ikke blinde for, at hele samfundet skal mobilisere kræfter for at vende udviklingen - virksomheder, politikere, NGOer – og dem selv.

Erhvervslivet som primus motor for klimaudviklingen

Virksomhederne har gode forudsætninger for at gå forrest i at løse klima- og miljøudfordringerne. De unge sætter deres lid til, at virksomheder kan gøre en forskel. Herhjemme mener omkring 60 procent af dem, at erhvervslivet spiller en afgørende rolle til at komme med løsninger til klima- og miljøudfordringerne.

Og det har de helt ret i. Hver dag udvikler danske virksomheder nye teknologiske løsninger, som bidrager til at skabe en mere sikker og bæredygtig fremtid for os alle. Eksemplerne er utallige:

Det gælder store spillere som Ørsted, der for nyligt blev kåret til det mest bæredygtige energiselskab i verden. Eller Danfoss, som med nyudviklede styresystemer og termostater gør det muligt for både private og virksomheder at spare væsentligt på energien. Og det gælder mindre virksomheder som trykkeriet, KLS Pure Print, hvis nye mål er at udvikle 100 procent biologisk nedbrydelige tryksager og emballager. De beviser alle, at det er muligt at levere bæredygtige løsninger og gode økonomiske resultater.

Vores statsminister har da også sat et ambitiøst klimamål for Danmark og har på FN’s generalforsamling fremhævet, at Danmark kan gå forrest i klimakampen – selvom vi er et lille land. DI har bakket op om statsministerens ambitioner og netop lanceret en plan for, hvordan Danmark kan nå mindst 65 reduktion af drivhusgas-udledningen samtidig med økonomisk vækst. Pensionsselskabernes udmelding om 350 mia. kr. til bæredygtige virksomheder kan også vise sig at være et kvantespring i den rigtige retning.

Hvis vi fortsat skal sikre, at virksomhederne kan blive ved med at udvikle banebrydende grønne løsninger, som fører os tættere på Paris-aftalens mål, har vi brug for at kunne tiltrække de dygtigste unge talenter, både globalt og herhjemme. Dem, der har viljen og kompetencerne til at udfordre status quo og komme med de innovative løsninger, vi har brug for.

Snart udgør Millennials og Generation Z tæt på 40 pct. af verdens samlede arbejdsstyrke, og det er først og fremmest her, virksomhederne skal finde fremtidens talenter – og fremtidens ledere. Vores undersøgelser viser, at de unge lægger vægt på, at virksomheder opfører sig etisk korrekt, tager et socialt ansvar og gør en forskel for klimaet og miljøet, når de skal finde en ny arbejdsplads. Tallene taler dermed deres klare sprog. De virksomheder, der formår at imødekomme disse forventninger, står med de bedste kort for at tiltrække og fastholde unge medarbejdere.

Ikke blot vil de unge fravælge arbejdspladser, men som Deloittes undersøgelse viser, er der en større risiko for, at de også fravælger varer, hvis virksomhederne ikke lever op til deres forventninger inden for sociale og miljø- og klimamæssige forhold. Især blandt danske unge er der langt større fokus på klima og miljø, end der har været i tidligere undersøgelser.

Lad os vise de unge, at de kan regne med os.Lad os give den unge pessimistiske generation grund til at håbe, eller endnu bedre, mulighed for at handle. Det har vi i erhvervslivet ikke alene ansvar for, men også en forpligtelse til.

Indlægget har været bragt i Jyllands-Posten.

Relateret indhold