10.10.19 DIB Blog

Forsyning Helsingør kan trylle

Forsyning Helsingør mener, de kan indsamle affald 5 mio. kr. billigere om året end det private selskab. Men forsyningsselskabet har undladt at tage en lang række udgifter med i beregningen, blogger Lars William Wesch, direktør i ATL – Transportens Arbejdsgivere.

Fra september i år vil borgerne i Helsingør Kommune få indsamlet husholdningsaffald af det offentlige selskab Forsyning Helsingør i stedet for af private renovationsfirmaer. Forsyning Helsingør begrunder beslutningen med, at de kan indsamle affaldet  5 mio. kr. billigere om året end det private selskab, som kom med det laveste bud.

Men når man dykker ned i tallene, som Forsyning Helsingør nu har lagt frem for ATL, er der en lang række udgifter, som forsyningsselskabet har undladt at tage med.  På den måde får forsyningsselskabet tryllet deres egen pris ned under de private tilbud.

”Besparelsen” kommer primært ved, at Forsyning Helsingør gratis kan stille faciliteter og lokaler til rådighed for skraldebiler og mandskab. Det er en udgift, som de private virksomheder selvfølgelig har lagt ind i deres tilbud.

Selskabet har tilsyneladende en overkapacitet, som man ikke lejer ud eller på anden måde kapitaliserer men stiller til rådighed for sig selv. Når selskabet ejes af kommunen og dermed af skatteborgerne, er det noget af en overfortolkning at tale om en ”besparelse” i forhold til de private tilbud.

Man burde i stedet have afgivet et kontrolbud, vurderet om selskabet selv eller en privat skulle overtage driften og derefter stillet lokalerne til rådighed for vinderen.

Når det gælder omkostninger til administration, budgetterer Forsyning Helsingør med 100.000 kr. om året. Ingen kan vel forestille sig, at driftsledelse, tilrettelæggelse af vagtplaner og den nære personaleledelse kan klares med så lille en lønomkostning? Det er en besynderlig lav pris.

De private virksomheder fik at vide, at man skulle bruge nye biler med to-kammersystem allerede fra kontraktstart i efteråret 2020. Nu hvor Forsyning Helsingør selv skal udføre opgaven, kan man ”nøjes” med 11 gamle biler og vil kun gradvist indføre to-kammersystem og indkøb af nye biler. Det giver en kæmpe fordel i regnestykket i Forsyning Helsingørs favør.

ATL har fundet flere andre mangler i opstillingen. Der er for eksempel ingen udgifter til indsamling af batterier og betaling af defekte beholdere.

Det er ikke gunstigt for hverken skatteborgerne i Helsingør eller de virksomheder, der har brugt ressourcer på at byde ind på opgaven, at der træffes en beslutning, som hviler på en så uklar sammenligning.

Forsyning Helsingør har lavet et regnestykke, der ved første øjekast kan begrunde en beslutning om at hjemtage indsamlingen af husholdningsaffald. Men efter at have kigget tallene i gennem, kan vi konstatere, at det helt sikkert ikke bliver billigere for borgerne i Helsingør.

Det havde klædt hele sagen, hvis beslutningen havde hvilet på mere sikre rammer inden for reglerne om udbud og kontrolbud. I stedet træffer forsyningsselskabet egenhændigt en beslutning om, at selskabet skal have flere opgaver i eget regi og vælger selv spillereglerne. Det er hverken godt for konkurrencen, servicen eller borgernes økonomi.

Læs også: DI klager over mørkelagt affaldssag i Helsingør

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk

Relateret indhold