08.10.19 DIB Blog

Her er fremtidens afgifter til fremtidens biler

Fjern registreringsafgiften for el-, pluginhybrid- og brintbiler permanent og indfør i stedet en løbende afgift baseret på bilernes tekniske egenskaber. På den måde når vi både i mål med salg af nul- og lavemissionsbiler og får samtidig fremtidssikret afgiftssystemet, blogger branchedirektør Thomas Møller Sørensen, DI

Flere og flere danskere vil gerne have en såkaldt grøn bil. Men prisen er det største problem for bilkøberne, og ifølge regeringens beregninger vil der, hvis vi ikke gør mere, kun være 320.000 el, brint- og pluginhybridbiler på de danske veje i 2030. Der er dermed lang vej op til de politiske ambitioner.

Derfor er vi nødt til at investere for at nå i mål. Det mest oplagte håndtag at trække i er afgifterne. Med forslaget ”Fremtidens afgifter til fremtidens biler” lægger DI op til en grundlæggende omlægning af beskatningen af nul- og lavemissionsbiler. Mens benzin- og dieselbiler fortsat vil blive beskattet efter de gældende regler, foreslår DI, at el-, pluginhybrid- og brintbiler permanent fritages for registreringsafgift.

Til gengæld for den markant lavere købspris skal de grønne biler dog betale en højere løbende (ejer-)afgift, baseret på bilernes vægt og energieffektivitet. På den måde sikres det dels, at den danske bilpark omlægges hurtigere til grønne alternativer. Dels, at fremtidens bilbeskatning bliver mere hensigtsmæssig i takt med, at den prisbaserede og konjunkturfølsomme registreringsafgift udfases til fordel for en løbende og robust afgift, der baserer sig på bilernes egenskaber.

Nedslag i ejerafgifter

For at bidrage til udskiftningen af bilparken ydes der i DI’s model i en årrække et nedslag i den løbende ejerafgift til nulemissionsbilerne (el og brint), så det sikres, at den løbende afgift holdes nogenlunde på det nuværende lave niveau som i dag. Den løbende beskatning af pluginhybridbilerne vil være væsentligt højere, da pluginhybridbilerne (der også har en forbrændingsmotor) er væsentligt mindre energieffektive.

Med dette system – og med de øvrige DI-initiativer, der skal understøtte en udskiftning af bilparken – forventer DI, at der i 2030 vil være indregistreret mindst en halv mio. nul- og lavemissionsbiler. Det medfører også, at salget af nul- eller lavemissionsbiler i 2030 forventes at udgøre mindst 60 pct. af det samlede nybilsalg, hvoraf 35 pct. vil være el- og brintbiler, mens de restende 25 pct. vil være pluginhybridbiler. Salget af benzin- eller dieselbiler forventes derfor blot at udgøre maksimum 40 pct. af nybilsalget i 2030.

Denne fortrængning af konventionelle biler med forbrændingsmotorer vil give anledning til et mindre provenu i 2030 på knap 6 mia. kr., inklusive færre indtægter fra brændstofafgifter, hvilket DI har skabt plads til i sin 2030 plan.

Den grønne omstilling er ikke kun en enorm udfordring for samfundet og branchen. Det er også en enorm mulighed for at omlægge afgiftssystemet på en økonomisk fornuftig måde. Salget af nul- og lavemissionsbiler er stadig på et relativt lavt niveau og genererer dermed få indtægter. Om fem-ti år, når salget er meget højere, vil prisen for en omlægning også være meget højere. Derfor er tiden rigtig til at indføre fremtidens afgifter til fremtidens biler.

Læs også: DI's 2030-plan

Thomas Møller Sørensen

Thomas Møller Sørensen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3383
  • Mobil +45 2684 3014
  • E-mail tms@di.dk

Relateret indhold