13.11.19 DIB Blog

Danmark har brug for flere grønne patenter

SMV’er og iværksættere er sprængfyldte med gode idéer til bæredygtige løsninger. De skal have langt bedre betingelser for at bidrage til den grønne omstilling, og det burde ikke koste dem store summer at forsvare rettighederne til ideerne, blogger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

Det er mere end 50 år siden, at præsident John F. Kennedy måtte ty til gamle kinesiske visdomsord i en berømt tale i Indianapolis:

“The Chinese use two brush strokes to write the word 'crisis'. One brush stroke stands for danger; the other for opportunity. In a crisis, be aware of the danger - but recognize the opportunity.”

Også i nutiden er der al mulig grund til at hæfte sig ved den lærdom.

Klimapartnerskaber er vigtigt skridt på vejen 

Vi befinder os i en klimakrise, der udgør en fare for vores klode og dens kommende generationer af beboere. Det er vi fuldt ud bevidste om i Dansk Industri. Vi mener, at virksomhederne har et stort medansvar for at finde løsningerne på klimakrisen.

Samtidig rummer den grønne omstilling også nogle betydelige muligheder for både virksomhederne og resten af det danske samfund, hvis vi griber det rigtigt an. Det kræver først og fremmest, at vi arbejder sammen om opgaven, og at Danmark har et konkurrencedygtigt og stærkt erhvervsliv, der kan udvikle nye løsninger og skabe endnu flere grønne eksportsucceser.

Med politisk opbakning til de rette initiativer kan virksomhederne bidrage markant til at løfte den globale bæredygtighed - og samtidig skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. De klimapartnerskaber med erhvervslivet, som statsminister Mette Frederiksen bebudede på DI Topmødet, og som er ved at blive sat i søen nu, er et vigtigt skridt på vejen. For her er målet netop – sammen – at løfte ansvaret og finde fælles veje, sektor for sektor, til væsentlig mere grøn omstilling.

Læs også: Mette Frederiksen inviterer virksomheder til klimakontrakter

Vores konkurrenceevne skal bevares

Vi er nødt til at gøre os klart, at den grønne omstilling kommer til at kræve meget store investeringer – både fra virksomhedernes side, og fra samfundets.

Det er også baggrunden for, at DI’s 2030-plan ”Sammen skaber vi grøn vækst”, som er en gennemregnet økonomisk plan med konkrete forslag, vil gøre det muligt at reducere CO2-udledningen med mindst 65% i 2030 - med den teknologi vi kender i dag. Derfor rummer planen netop også forslag til, hvordan vi finansierer dem - uden at gå på kompromis med den helt afgørende konkurrencekraft i Danmark.

Planen viser også, hvordan vi ved at styrke os på områder, hvor vi i forvejen er stærke, når resten af vejen mod det ambitiøse 70%-mål. En del af svaret ligger i virksomhedernes evne til at transformere deres viden og idéer til nye teknologier og innovative produkter, der kan afsættes globalt.

Læs også; Sandahl: Klimaindsats er en af fire grundsten for Danmarks fremtid

En såkaldt win-win-win

Her er det et afgørende element at kunne beskytte den unikke idé, den innovative proces og det kreative element. Beskyttelsen – i form af et patent - skaber nemlig et vigtigt incitament for virksomhederne til at investere i forskning og udvikling af nye bæredygtige løsninger, som gør en positiv forskel for den grønne omstilling - uden at konkurrenterne kan løbe med den gode idé.

Idébeskyttelsen er med til at drive transformationen, der gør den banebrydende tanke til et viden baseret aktiv for virksomhederne, en gevinst for kloden, og fundamentet for vores velstand og velfærd. Altså en såkaldt win-win-win.

Der er klar dokumentation for, at strategisk anvendelse af Intellectual Property (IP)-rettigheder som fx patenter, skaber veldrevne virksomheder med højtkvalificerede medarbejdere og højt produktivitetsniveau. En opgørelse fra den europæiske patentmyndighed (EPO) og EU’s agentur for IP-rettigheder (EUIPO) fastslår, at de - primært større - danske virksomheder, som hyppigst patentbeskytter deres idéer og teknologiske løsninger, står for over 18% af vores BNP og 12-13% af vores samlede beskæftigelse. 

Læs også: Grønne patenter skæpper i kassen 

Sprængfyldte med gode idéer

Ser vi alene på SMV’erne er der et ligeså klart billede af, at de små og mellemstore virksomheder markant øger deres vækstmuligheder, når de anvender IP-rettigheder. Det dokumenterer EPO og EUIPO i en rapport, der også indeholder flere interessante observationer om SMV’ernes motiver og fordele ved at anvende IP-rettigheder.

Det handler primært om at beskytte de originale idéer mod at blive efterlignet, og om at kunne sætte turbo på kommercialiseringen af produktet. Det er glædeligt, at mange SMV’er også har øje for, at de med patenter definerer deres udviklingsrum (freedom to operate), ligesom de i kraft af patenterne finder nemmere adgang til samarbejdspartnere og investorer, der kan sikre virksomhedens udvikling.

Udfordringen er, at for få SMV’er overvejer hvorfor, hvordan og til hvad de kan bruge IP-rettigheder. Det er virkelig ærgerligt. For mange SMV’er og iværksættere er sprængfyldte med gode idéer til bæredygtige løsninger.

Læs også: 70 grønne forskningsprojekter afvist årligt

Kræver mere end to penselstrøg

De skal have langt bedre betingelser for at bidrage til den grønne omstilling. Det er oplagt, at det bl.a. kan ske ved at øge opmærksomheden på de viden baserede rettigheder, og skabe fair vilkår for retshåndhævelse. Det burde ikke være sådan, at det koster store summer for en mindre virksomhed at forsvare sine rettigheder over for krænkere.

Et tredje indsatsområde er at lette deres adgang til kvalificeret rådgivning. DI har i sin 2030-plan konkret foreslået, at virksomheder skal kunne fratrække deres udgifter til ekstern rådgivning, så prisen på kvalificeret rådgivning ikke står i vejen for, at SMV’erne kan udvikle næste generation af grønne danske eksporteventyrer.

DI foreslår også at øge virksomhedernes fradrag for deres aktiviteter indenfor forskning og udvikling til 130%. Det initiativ komplementerer andre forslag i DI’s 2030-plan om at øge de offentlige forskningsbevillinger til grøn forskning, med det formål at fremme den grønne omstilling.

Vi er opmærksomme på krisens farer. Skal vi udnytte dens muligheder, kræver det mere end to penselstrøg. Lad os - sammen - løfte den opgave.

Læs også: Sandahl på rundtur: ”Fortæl mig, hvad I bøvler med”

Relateret indhold