21.11.19 DIB Blog

Lovforslag om generationsskifte skaber usikkerhed for tusindvis af virksomheder

Regeringens netop udsendte lovforslag om generationsskiftebeskatning tager ikke hensyn til de titusinder af familieejede og ejerledede virksomheder, der står over for et generationsskifte, blogger direktør Kent Damsgaard, DI.

I går sendte regeringen sit forslag til højere generationsskiftebeskatning i høring.

Med svarfrist på mandag.

Det mest beklagelige er dog ikke den korte svarfrist over for én af de største skattestigninger, der kan ramme danske virksomheder i mange år. Det er derimod det faktum, at det foreliggende forslag ikke viser nogen forståelse over for de titusinder af familieejede og ejerledede virksomheder, der står over for et generationsskifte.

Og dermed heller ikke for de problemer, som skattestigningen nødvendigvis vil få for både de ansatte og de lokalsamfund i hele landet, som virksomhederne er en uundværlig del af.

Læs også: Skab bedre regler for generationsskifte 

Umuligt at udregne prisen

Det er som sådan ikke overraskende, at S-regeringen ønsker at tilbagerulle den lempelse af generationsskiftebeskatningen, som den tidligere regering gennemførte med gradvis effekt fra 2016. Kravet om en ’tilbagerulning’ overser dog helt baggrunden for lempelsen i 2016 – nemlig, at generationsskiftebeskatningen var blevet markant forhøjet i 2015.

Det skete med ophævelsen af den såkaldte formueskattekurs, som med et slag gjorde det gennemsnitlige generationsskifte over halvanden gange så dyrt som hidtil.

Med formueskattekursen havde virksomhederne retskrav på en skematisk værdifastsættelse ud fra kendte tal i årsregnskabet. Uden formueskattekursen var virksomhederne henvist til de ’vejledende’ værdier i aktie- og goodwillcirkulærerne, som har afløst det gamle cirkulær, men som skattemyndighederne kan vælge at se bort fra, hvis de ikke mener, de giver et retvisende billede af virksomheds værdi.

Kort sagt: Det blev ikke bare dyrere at generationsskifte sin virksomhed. Det blev også umuligt på forhånd at udregne prisen, hvis næste generation overvejede at overtage ansvaret for virksomheden.

Læs også: Bredt forlig om generationsskifte har trange kår

100.000 medarbejdere forventer klare regler

Siden da har DI og de tusindvis af berørte virksomheder efterlyst, at retskravet på skematisk værdifastsættelse genindføres – uanset skattesatsens størrelse.

Det nuværende lovudkast, som nu er sendt i høring, forholder sig dog på ingen måde til de massive udfordringer i forhold til (manglende) retssikkerhed og (manglende) forudsigelighed, som fraværet af en skematisk værdiansættelse skaber for virksomhederne.

I DI fortsætter vi kampen for en fornuftig – og rimelig - løsning. Forslaget er måske nok fremsat, men det er endnu ikke vedtaget.

Både de tusindvis af virksomheder og op mod 100.000 medarbejdere, der vil blive direkte berørt af forslaget, bør med rette forvente, at regeringen og Folketinget sikrer klare regler – og retssikkerhed for generationsskifte.

Læs også: ”Mine forældre risikerede hele deres levegrundlag, hvis jeg fejlede”

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret