15.02.19 DIB Blog

Blog: Ikke en krone i udsigt til nye 5G-løsninger

Regeringen vil at Danmark skal være blandt verdens bedste til bruge 5G. Men i den nye handlingsplan er der ikke afsat en krone til fremme af nye løsninger, og det er problematisk, blogger digitaliseringspolitisk chef Christian Hannibal.

Regeringen har i dag mandag fremlagt en 5G-handlingsplan. Ambitionen er, at Danmark skal være blandt de bedste til at anvende 5G. Det er en rigtig god ambition, og regeringen skal have ros for at have fokus på en teknologi, der kan skabe stor nytte i samfundet.

5G er en vital del af den kommende digitale infrastruktur. Med det lynhurtige net kan man bl.a. fjernstyre eller automatisere robotter, droner, biler, industriproduktion og meget mere. Kommuner kan digitalisere affaldstømning, saltning af veje, styring af varme i bygninger osv.

Regeringens plan vil fokusere på at sikre frekvenser til 5G, fjerne barrierer og fremme udbygningen. Blandt andet ved måske at lade teleselskaberne deles om netværk for at begrænse omkostningerne. Det er rigtig vigtige initiativer.

I DI hjælper vi til med den del af handlingsplanen, der handler om at fremme danske virksomheders overgang til at blive mere digitaliseret med IoT og snart 5G. Der er kæmpe potentiale i at anvende 5G og IoT-løsninger i industrien, som i vidt omfang kan omstille deres produktion og produkter til at kunne komme på internettet.

Med 5G kan automatisering og innovation nå nye højder. IoT-løsningerne findes derude og mange virksomheder er allerede i gang – så det er bare at fortsætte ned ad det spor. Så er det nemlig også ret sandsynligt, at man kommer først på 5G-toget, når den del er parat.

Men hvis vi for alvor skal sætte skub under udviklingen i alle dele af samfundet, skal der findes nye løsninger, der skaber værdi for alle parter.

Men hvor er de penge, der kan skabe de nye løsninger?

Der er med 5G handlingsplanen og de store ambitioner om at blive de bedste til at anvende IoT og 5G ikke afsat en krone til at fremme innovationen og udviklingen af nye løsninger i fx landbruget, i medieproduktionen, i energisektoren eller i sundhedssektoren og på de nye supersygehuse, hvor anvendelse af IoT og robotteknologi kan have et enormt potentiale.

Vi er nødt til at sætte mere handling bag de fine ambitioner. Det bør man gøre ved at øremærke provenuet fra de kommende frekvensauktioner til at fremme innovation og digitalisering. Det er penge fra telebranchen, der dermed går direkte til at fremme det marked, de skal levere infrastrukturen til. Vi opfordrer Folketinget til at sætte skub i denne finansieringsmodel så hurtigt som muligt. 

Christian Hannibal

Digitaliseringspolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3349
  • Mobil +45 2064 4872
  • E-mail chhn@di.dk

Relateret