25.03.19 DIB Blog

Blog: Kære politikere, sundhedsindustrien står klar med løsningerne

Sundhedsvæsnet står over for nogle helt åbenlyse udfordringer – med øgede krav og et stort pres på dansk økonomi. Direktør Tine Roed blogger om, at danske sundhedsvirksomhederne er klar til at løse nogle af de mest presserende opgaver.

Sundhedspolitik står højt på dagsordenen hos både vælgere, politikere og mange virksomheder i denne tid med et forestående folketingsvalg. Og med god grund. Vi har alle behov for et godt sundhedsvæsen. Det gælder, uanset hvem man er, eller hvor i landet man bor. Heldigvis bor vi i et land, hvor sundhedsvæsenet er i top, og levetiden bliver stadig længere.

Men sundhedsvæsnet står over for nogle helt åbenlyse udfordringer – med øgede krav og et stort pres på dansk økonomi. Stadig flere danskere lever med kronisk sygdom, udgifterne til medicin stiger, og det er blevet sværere at rekruttere de læger, der er brug for.

Vi deler regeringens ambitioner

Der er altså brug for langsigtede løsninger. Regeringen gav i januar sit bud på, hvordan vi indretter fremtidens sundhedsvæsen. Ambitionen fra regeringen er at sikre høj kvalitet, sammenhæng og nærhed. Den ambition deler vi i DI. Men skal det lykkes, er der behov for at tænke nyt. Og frem for alt er der behov for at tænke erhvervslivet ind som en central og afgørende del af svaret.

For præcis som med klima- og miljøudfordringerne er det de danske virksomheder, som kan udvikle de nye produkter og løsninger, som både Danmark og resten af verden har brug for. Derfor skal vi have et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsnet og vores virksomheder. Ét eksempel er telemedicinske løsninger, som i disse år udbredes over hele landet, og som gør det muligt, at borgere kan behandles i eller tættere på eget hjem. Det giver smidigere og bedre behandlinger – og større livskvalitet for den enkelte borger. Patienten får en bedre behandling – samtidig med at vi mindsker presset på sundhedssystemet. Sådan!

Med den tiltagende mangel på læger opstår der også flaskehalse, som vil kunne løses ved at lade andre sundhedsaktører varetage udvalgte opgaver i forhold til patienterne. Eksempelvis kan der i fremtiden spares mange besøg hos lægen, hvis apotekere med ny teknologi udviklet af sundhedsindustrien kan diagnosticere helt ukomplicerede sygdomme med en simpel test – og udskrive den fornødne medicin til behandlingen heraf.

Nødvendigt med reform

Vi har uden tvivl en stor opgave foran os, hvis vi skal sikre høj kvalitet og nærhed for alle danskere, der møder sundhedsvæsenet – uden at presse dansk økonomi til bristepunktet. Fra DI’s side arbejder vi for, at en reform af sundhedsvæsenet skaber de rigtige rammer for at prioritere og udvikle det offentlig-private samarbejde, som har været med til at bringe danske sundhedsløsninger helt i front globalt – til gavn for patienter, sundhedsvæsen, sundhedsindustri og dansk økonomi.

Med andre ord: Danske sundhedsvirksomheder står på spring for at løse én af de mest presserende opgaver, vi står over for som samfund. Og griber vi det rigtigt an, kan vi ovenikøbet udbygge den klare styrkeposition, vi har i dansk sundhedsindustri. Så kære politikere – tænk virksomhederne med, når I har brug for løsninger. Også, når det gælder danskernes sundhed.

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold