26.04.19 DI Business Blog

Blog: Bred politisk aftale skaber gode rammer for et godt arbejdsmiljø

Den brede politiske aftale om fremtidens arbejdsmiljøindsats er et rygstød for det rigtig gode samarbejde om bedre arbejdsmiljø, som arbejdsgiverorganisationer og fagforeningerne har i dagligdagen, blogger arbejdsmiljøchef Anders Just Pedersen, DI.

Alle partier undtagen Enhedslisten blev 25 april enige om en aftale om den fremtidige arbejdsmiljøindsats. Aftalen har været værd at vente på. Ikke alene fordi den i høj grad er baseret på de gode anbefalinger, som ekspertudvalget om arbejdsmiljø afleverede sidste efterår, men også fordi de viderefører den lange tradition for brede politiske forlig på arbejdsmiljøområdet. Det sidste er vigtigt for at skabe tillid til, at de rammer og regler, vi stiller op for arbejdet med arbejdsmiljø, ikke skifter hver gang, der har været valg.

Jeg vil gerne kvittere for, at der i Folketinget er så bred enighed om at prioritere midler til Arbejdstilsynet til både det almindelige tilsyn og til arbejdet med at sikre ordnede forhold for arbejde i Danmark.

Målrettet tilsyn skal ikke være smutvej

Jeg glæder mig over, at regeringen og de politiske partier bag aftalen også har lagt en plan for den kommende tids evalueringer og udvalgsarbejder. Det er vigtigt, at der nu er skabt ro om Arbejdstilsynets arbejde og økonomi.

En væsentlig del af aftalen handler om Arbejdstilsynets virke. Fx om at målrette tilsynsindsatsen til den enkelte virksomhed. Det er efter min mening en klogere måde at bruge tilsynets midler på, og det er en fordel for virksomhederne.

Det er vigtigt, at tilsynet bliver bedre til at finde virksomheder, der har problemer med arbejdsmiljøet. Og dygtige tilsynsførende skal have dømmekraft til at vurdere, om et påbud altid er er det bedste i situationen. Med aftalen kan den tilsynsførende også anvende aftaler, dialog og vejledning. Selvfølgelig skal det ikke være en smutvej for virksomheder, så de undlader  at gøre noget ved dårligt arbejdsmiljø, men det kan derimod være en genvej til at sikre den bedste løsning af problemerne.


Godt samarbejde mellem arbejdsgivere og -tagere.

Aftalen er også et rygstød for det rigtigt gode samarbejde om bedre arbejdsmiljø, som arbejdsgiverorganisationer og fagforeningerne har i dagligdagen. Et stort arbejde for et bedre arbejdsmiljø sker for eksempel gennem Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) eller på samarbejdsområdet. Det samarbejde bliver i mine øjne ikke mindre vigtigt af den nye aftale – tvært i mod.


DI gennemfører hvert år sammen med vores samarbejdsparter i fagbevægelsen mange rigtigt gode aktiviteter, der direkte understøtter arbejdet på virksomhedsniveau med at sikre et godt arbejdsmiljø. For eksempel har vi i de seneste år haft flere tusinde virksomhedsrepræsentanter som deltagere i  temadage om stress, sikkerhed, ergonomi mv. Med aftalens forslag om flere koordinerede indsatser mellem tilsyn og BFA’er bliver disse aktiviteter centrale.

Denne indsats er en del af den danske model, hvor vi som arbejdsmarkedets parter har en særlig rolle - ikke mindst med kontakt til ledere og medarbejdere på virksomhederne. Jeg vil derfor fortsat appellere til, at man tilbagefører især de årlige ca. 50 mio. kr. af partsmidlerne, der blev inddraget til statskassen i forbindelse med finanskrisen.


Gør det lettere for ledere og medarbejdere

Det er også rigtigt godt, at aftalen fokuserer på enklere regler. Jeg bruger selv fortællingen om, at kun skattelovgivningen overgår regelværket på arbejdsmiljøområdet, og jeg ved fra vores medlemmer, at reglerne kan være svære at overskue. Derfor skal målsætningen for aftalen være, at det skal være lettere for ledere og medarbejdere at sikre et godt arbejdsmiljø. Det bør vi holde os for øje i implementeringen af aftalen, og derfor kan f.eks. forslaget om at sammenskrive reglerne om psykisk arbejdsmiljø være en rigtig god ide.

Afsluttende vil jeg kvittere for aftalens fokus på, at kemiområdet nok har været lidt glemt på det nationale niveau i nogle år, og der er behov for en prioritering. Der er også behov for at få set på unges arbejde. Jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet og gøre rammerne for et godt arbejdsmiljø bedre.

Find mere rådgivning om arbejdsmiljø fra DI

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret