09.04.19 DIB Blog

Blog: Hæder til Lemvigh-Müller for fokus på sikkerhedskultur

Danmarks største stål- og teknikgrossist Lemvigh-Müller har næsten halveret antallet af ulykker og har netop vundet Arbejdsmiljørådets pris i kategorien arbejdsulykker. I forsommeren deler de viden om deres indsats, blogger arbejdsmiljøchef Anders Just Pedersen, DI.

Med 1.300 medarbejdere er Lemvigh-Müller Danmarks største stål- og teknikgrossist. Tidligere havde virksomheden en høj rapportering af ulykker. Således var der i 2016 44 arbejdsulykker, der medførte 705 fraværsdage. Med udgangspunkt i ønsket om færre ulykker iværksætte man på virksomheden programmet ”LM Nedtælling”, der skulle skabe kulturændring og bevidsthed omkring arbejdssikkerhed.

Oplevelsen var, at en del ulykker sker, fordi medarbejderen gerne vil gøre sit arbejde godt og hurtigt. Med programmet var målet at vende det til: du er en god medarbejder, når du får dine varer ud. Men du er også en god medarbejder, når du sørger for, at der ikke er en risiko for dig eller din kollega.

Indsatsen bar frugt, og i 2018 var tallene faldet drastisk. Med 24 ulykker og 230 fraværsdage har virksomheden næsten halveret antallet af ulykker, og ikke mindst reduceret fraværsdagene og dermed alvorligheden i ulykkerne.

Ledelsessignaler skaber ændringer

Det er velkendt, at forandring af kultur er en investering og tager tid. Kultur handler blandt andet om de grundlæggende antagelser hos medarbejderne. Så god sikkerhedskultur står derfor på det fundament, at man som medarbejder ved, at sikker adfærd er en prioritet for ledelsen, også selvom det betyder, at en enkeltstående arbejdsopgave kan tage lidt længere tid.

Ledelsesstil har altså en afgørende betydning for sikkerhedskulturen. Det skal være synligt, hvad god sikker adfærd er, hvad der forventes. Overensstemmelse mellem mål og handling. Man kan komme et stykke ad vejen med regler og procedurer for sikker adfærd: krav om hjelm og sikkerhedsbriller, adskillelse af gående og kørende transport, brug af hjælpemidler mv. Det er tiltag, der skal tage højde for de risici, vi kan forudse.

Men man ikke forudse alt og derfor er det også vigtigt, at man som leder har rustet sine medarbejdere til selv at kunne vurdere de risici, der løbende opstår, og medarbejderne er i stand til at bruge deres faglighed til at træffe sikre valg.

Alt i alt forudsætter ønsket om stærk sikkerhedskultur, at der er en dedikeret ledelse, som vil stille mål op og prioritere indsatser.

Stort og velfortjent tillykke

Arbejdsmiljørådet uddeler hvert år fire priser til virksomheder, der har gennemført ekstraordinære gode indsatser og i 2019 gik prisen i kategorien arbejdsulykker til Lemvigh-Müller for programmet ”LM Nedtælling”. Et stort og velfortjent tillykke herfra.

Lemvigh-Müller deler gerne deres viden om indsatsen og afholder tre gratis regionale seminarer i maj og juni – læs mere her.

DI har sammen med fagforeninger udarbejdet mange gode værktøjer til arbejdet med godt arbejdsmiljø. I kan altid kontakte DI’s Arbejdsmiljøafdeling, for at få rådgivning og sparring og høre mere om værktøjer til jeres branche.

Lemvigh-Müller A/S har med en omfattende indsats - LM Nedtælling - på kun tre år næsten halveret antallet af arbejdsulykker og nedbragt antallet af fraværsdage efter ulykker endnu mere. Derfor vinder Lemvigh-Müller A/S Arbejdsmiljøprisen 2019 i kategorien 'Arbejdsulykker'.

Arbejdsmiljøprisen
Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold