11.04.19 DIB Blog

Blog: Hvem kører varebil efter 1. juli?

Noget tyder på, at alt for få virksomheder er forberedt på nye regler for varebiler. Det kan betyde både bøder og kørselsforbud, hvis der ikke er styr på tilladelsen, og det haster, hvis man ikke har søgt endnu, blogger Lars William Wesch, direktør i ATL – Transportens Arbejdsgivere.

Efter 1. juli er det ulovligt at køre varebil med gods for fremmed regning, hvis man ikke har en varebilstilladelse og en uddannet chauffør bag rattet. Konsulentvirksomheden Incentive anslår i en rapport til Transport, Bygnings- og Boligministeriet, at der er 13.000 varebiler i Danmark, som kører for fremmed regning. De er fordelt på 4046 virksomheder.

Hvis man bliver stoppet af politiet uden en varebilstilladelse eller et uddannelsesbevis, venter der en bøde på 4000 kroner til chaufføren, det dobbelte til vognmanden og et kørselsforbud, indtil reglerne er overholdt.

For en uge siden var der frist for at søge om varebilstilladelse hos Færdselsstyrelsen, hvis man skulle være sikker på at få tilladelsen inden 1. juli. Færdselsstyrelsen har oplyst til ATL, at man inden fristen udløb havde modtaget ansøgninger fra 1187 virksomheder. Ingen har et overblik over, hvor mange varebiler der er søgt tilladelse til.

Men der er altså kommet ansøgninger fra under en tredjedel af de virksomheder, som kører varebil for fremmed regning. Færdselsstyrelsen oplyser, at de behandler ansøgningerne løbende. Men de garanterer ikke, at de kan nå at behandle ansøgninger, som kommer ind nu, inden den 1. juli.

Vi kan ikke se, hvor mange biler der mangler at få tilladelse, derfor er billedet en smule grumset. Men jeg er bekymret for alle de virksomheder, som tilsyneladende ikke er forberedt på de nye regler. Det haster, hvis man ikke har søgt endnu.

Læs mere om de nye regler på varebilskrav.dk

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk

Relateret indhold