03.04.19 DIB Blog

Blog: Stress kan forebygges med et klart ledelsesmandat

DI’s chef for ledelsesudvikling og produktivitet, Kinga Szabo Christensen, blogger om, hvordan ledere kan mindske risikoen for stress ved at tage kontrollen tilbage i hverdagen.

De første udmeldinger fra regeringens stresspanel har endnu engang sat fokus på stress. Det er godt, for det er et problem for danske virksomheder og for vores samfund for den sags skyld, at ledere og medarbejdere bliver syge af hverdagens pres.

Der er generelt enormt meget fokus på medarbejdernes trivsel, men vi må ikke glemme, at du som leder også skal trives for at lykkes i lederrollen. Det er måske banalt, men lederens trivsel vil til enhver tid have en positiv indflydelse på vedkommendes ledelse og præsentation.

Kompleksitet og tilgængelighed går hånd i hånd

Jeg møder mange ledere, der oplever, at den tid, der er til rådighed, ikke balancerer med de mange krav, som den komplekse virkelighed kræver af ledere. Man kan let føle sig ”smurt tyndt ud”, som en leder i mit netværk udtrykte forleden dag.

For os ledere har store dele af kompleksiteten grobund i, at vi i højere grad er tilgængelige næsten alle timer i døgnet, både for vores medarbejdere og chefer. Tilgængelighed er både en forudsætning, men også en forbandelse for nutidens ledelse. Derfor mener jeg, at alle ledere selv skal gå forrest og skabe den balance, der fortsat sikrer at skabe resultater, uden at nedslide sig selv eller sine medarbejdere. Her er der ingen ’one size fits all’. Det er en ledelsespligt at italesætte og sætte rammerne for tilgængelighed for en selv og ens medarbejdere.

Den verden, vi som ledere befinder os i, bliver ikke mindre kompleks, til gengæld er den eneste konstant, at ledelsesrollen er den samme. Den øgede kompleksitet indebærer både, at vi som ledere skal acceptere den evige tilgængelighed, men også sætte spillereglerne for os selv og vores medarbejdere, der sikrer en balance i hverdagen.

Ledelsesmandatet er nøglen

Når mine kollegaer og jeg taler med DI’s medlemmer, kan vi somme tider få fornemmelsen af, at en væsentlig påvirkningsfaktor til stress er mangel på kontrol i hverdagen. Det gælder paradoksalt nok også lederne, selvom man skulle tro, at netop de har kontrollen – de bestemmer jo over medarbejderne.

Men hvordan tager du som leder kontrol over din egen hverdag? Du kan starte med at stille skarpt på den væsentligste ledelsesopgave: At lede medarbejderne frem til et resultat.

Det kræver, at du som leder har et helt klart mandat fra dine chefer, således at du kan vælge til og fra for at holde fokus på kerneopgaverne for forretningen og dine medarbejdere. På denne måde sikrer du, at der er etableret en tydelig ramme at træffe beslutninger indenfor. Du skal som leder opleve, at der er støtte ovenfra til at tage kontrol over det ansvar, du har påtaget dig i din ledelsesrolle. Derfor skal man huske, at det er ligeså vigtigt at stille krav til dine chefer om at definere dit mandat.

Et klart mandat betyder frihed til at fokusere og prioritere efter bedste evne, der også indebærer at sige fra med ren samvittighed.

Læs mere om DI's lederuddannelser 

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

  • Direkte +45 3377 3905
  • Mobil +45 2949 4699
  • E-mail kisz@di.dk

Relateret indhold