23.04.19 DIB Blog

Blog: Tre gode råd til at blive en bæredygtig leder

FN’s Verdensmål har ændret vækstbegrebet og sat nye spilleregler for ledelse. Chef for ledelsesudvikling i DI, Kinga Szabo Christensen blogger om, at kun en leder med fokus på bæredygtighed kan lede en bæredygtig organisation frem mod en bæredygtig verden.

Det stiller nye krav til den moderne leder: Kun en leder med fokus på bæredygtighed kan lede en bæredygtig organisation frem mod en bæredygtig verden.

DI har - som rigtig mange andre - arbejdet intensivt med Verdensmålene igennem det sidste års tid. De små, runde, farverige pins er dukket overalt og især på jakkerne på ledelsesgangene.

Ud fra et ledelsesperspektiv giver Verdensmålene nemlig også mening og en helt ny dybde. Det er ikke længere nok, ”bare” at være en god leder. Ledere skal fremover også agere rollemodeller for en bæredygtig udvikling.

Et personligt valg

Mange ledere, jeg møder, spørger, hvad er bæredygtig ledelse?

Det er faktisk et godt og kompleks spørgsmål, som jeg også selv som leder søger et klart svar på. En ting er dog sikkert, bæredygtig ledelse er et begreb, der er kommet for at blive.

Vi kan sommetider blive fanget i kun at fokusere på, hvad vi som ledere skaber, men knapt så meget på, hvad vi efterlader. For mig personligt er det, hvad vi efterlader, der skal fokus på.

Bæredygtig ledelse kræver et nyt mindset, hvor vi som ledere for alvor skal tænke holistisk omkring vores virksomhed og det aftryk, den sætter på verden.

Jeg mener, at bæredygtighed skal tænkes ind i alle dele af organisationen - fra talentudvikling til corporate branding og produktion. Det er essentielt, fordi bæredygtig ledelse skal fremtidssikre vores forretning samtidig med, at den bevarer konkurrencekraften.

Verdensmålene skal være et personligt valg for fremtidens ledere, for det er lederens ansvar at præge organisationen, så bæredygtighed bliver forankret i organisationens kultur. Du skal som leder gå i fronten og sikre den bæredygtige udvikling.

Tænk hvis alle virksomheder kun udvikler nye produkter og services, som bidrager til et eller flere af FN’s 17 Verdensmål.

Tag springet

Kære ledere, vi skal turde springe ud i bæredygtig ledelse, for det er fremtiden. Jeg har lavet min opskrift med tre gode råd til dig:

1. Tænk stort

Det kræver mod at engagere sig i en så stor og omfattende agenda, som FN’s Verdensmål er. Samtidig kræver det en seriøs ambition, som måske vil resultere i et opgør med dine egne overbevisninger. Spørg dig selv: Er jeg modig og ambitiøs nok til at træde udenfor den sædvanlige drift? Hvilken positiv indvirkning kan jeg skabe udenfor de normale rammer? Verdensmålene handler også om dig, og vi skal alle turde gøre mere end det sædvanlige.

2. Tænk agilt.

Hastige forandringer tillader os kun at have en langsigtet strategi, hvis vi samtidig kan eksekvere agilt. Vi skal balancere i at bibeholde det, der fungerer i forretningen, samtidig med kontinuerligt at gentænke forretningen. Orienter dig i de nyeste tendenser i markedet. Kan din organisation følge med udviklingen? Sommetider mangler kompetencerne, og partnerskaber er derfor en effektiv måde at øge agiliteten på. Innovation og nye ideer starter ofte ved at åbne for input udefra, så spørg dig selv: Hvilke potentielle partnere kan bidrage til at løfte forretningen et niveau.

3. Tænk langsitet. 

Transformation og forandring tager tid, og vi er nødt til at tænke fremad allerede nu. Tendensen viser, at mange ledere primært fokuserer på her og nu, fordi det kan være udfordrende at klarlægge fremtiden, men det er slut nu. Spørg dig selv: Hvordan ser min branche ud om 20 år, hvis den skal være 100 procent bæredygtig? Hav mod og ambition til at sætte visionen for, hvordan din virksomhed ser ud en generation fra nu.

Vi kan måske ikke redde hele verden på én gang - men vi har som ledere, en unik chance for at gøre en stor forskel ved at tage bæredygtighed til os i hver vores organisation.

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Rådgivningsdirektør

  • Direkte +45 3377 3905
  • Mobil +45 2949 4699
  • E-mail kisz@di.dk

Relateret indhold