01.05.19 DIB Blog

Blog: Virksomheder laver affald om til guld – giv dem mere skrald at arbejde med

Ingen private virksomheder tør kaste sig ud i de investeringer, så længe kommunerne har monopol på indsamling og behandling af husholdningsaffaldet, blogger direktør Tine Roed (DI). Hun opfordrer den kommende regering til hurtigst muligt at indkalde til forhandlinger, der kan sikre en bred politisk aftale på området.

Regeringen har i dag 1. maj offentliggjort en revideret forsyningsstrategi for affaldsområdet. Udspillet er et godt skridt på vejen til en affaldssektor, som har fokus på at få værdierne ud af affaldet.

Vi skal nemlig blive langt bedre til at genanvende ressourcerne i vores affald. Indsamlingen af vores affald er organiseret ud fra det verdensbillede, vi havde i 1980’erne. Dengang anså vi affald for et problem, som samfundet måtte løse. Vi investerede i forbrændingsanlæg og gav kommunerne til opgave at komme af med affaldet. Vi brænder i dag ca. 25 pct. af den samlede mængde affald. Det svarer til 3 millioner tons affald, og det gør os til et af de lande i Europa, som forbrænder allermest affald.

I dag bør vi betragte affald som en ressource, der kan indgå i nye produkter. Det er en helt anden måde at se på vores affald. Derfor er det på høje tid, at vi gentænker den måde, som vi indsamler, behandler og udnytter affaldet.

Læs også: Affaldsdirektør: Bæredygtigt gennembrud kræver en klar strategi

Virksomheder genanvender eget affald

For ti år siden blev indsamlingen af erhvervsaffald ændret. Det blev virksomhedernes opgave at finde løsninger, så erhvervsaffaldet kunne blive til nye ressourcer. Det var et godt og rigtigt skridt.

Dermed blev erhvervslivets genanvendelige affald overladt til behandling i erhvervslivet uden indblanding fra kommunerne. Og det har kastet mange spændende ideer og forretningsmuligheder af sig.

Et eksempel er Hanstholm-virksomheden Hawfisk, som havde for mange tomme fiskekasser, der fyldte op til ingen nytte. De købte en kværn og begyndte at komprimere kasserne. Siden har de investeret i en fabrik, der kan omdanne fiskekasserne til PS-granulat, der er en råvare for plastproducenter. Det er blevet til virksomheden EPS-recycle, der forarbejder plastik fra en lang række lande.

Virksomheder som motor for en cirkulær omstilling

Virksomhederne er altså i fuld gang med omstillingen. De arbejder med design, som vil gøre det lettere at genanvende dele af produkterne. De er i gang med at udvikle ordninger, så de kan tage deres egne produkter tilbage for at genbruge og genanvende dem. Og de udvikler flere forskellige forretningsmodeller, som skal forlænge produkternes levetid og sikre, at ressourcerne i affaldet bliver udnyttet igen og igen.

I en række europæiske lande findes i dag centrale sorteringsanlæg, som sorterer den tørre del af dagrenovationen eller blandet emballageaffald i for eksempel glas, plast, papir, pap og metaller. Man bruger optisk teknologi til at udpege de enkelte fraktioner, så de ved hjælp af trykluft kan sendes ned i hver sin beholder.

Tyskland og Holland er blandt de lande, der lige nu investerer i anlæg, som kan sortere meget store mængder affald i forskellige fraktioner. Det er investeringer, som i øjeblikket går uden om Danmark.

Kommuners monopol bremser investeringer

Mange af forretningsmodellerne kræver, at virksomhederne får adgang til de ressourcer, som findes i affaldet. Det kræver, at der bliver investeret i ny teknologi, som man har gjort i flere lande omkring os. Men ingen private virksomheder tør kaste sig ud i de investeringer, så længe kommunerne har monopol på indsamling og behandling af husholdningsaffaldet.

En række kommuner arbejder på mere genanvendelse, men de bygger deres egne genanvendelsesanlæg, som er alt for små til at blive konkurrencedygtige med udenlandske anlæg. Derfor skal behandlingen af affaldet industrialiseres.

Markedet kan ikke drives af løsrevne kommunalpolitiske ambitioner. Det vil bare føre til, at genanvendelsen bliver ineffektiv og dyr.

Rollefordelingen skal være klar. Vi har i fremtiden brug for stærke myndigheder, som stiller krav, udbyder opgaver og fører tilsyn. Vi har brug for innovative virksomheder, som tør investere i nye løsninger og leverer råvarer til morgendagens produkter.

Derfor bør den kommende regering hurtigst muligt indkalde til politiske forhandlinger. Målet må være at lande en bred politisk aftale, som kan sikre nye, stabile rammer i affalds- og ressourcesektoren. Det er nødvendigt, hvis vi skal gennemføre en cirkulær omstilling af Danmark. 

Læs mere og få gode råd fra DI om forretningspotentialet i cirkulær økonomi 

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold