13.06.19 DIB Blog

Blog: Der er (endnu) ikke en udløbsdato på Kolding Havn

En syv sider lang begrundet afvisning af DI Transport og brancheforeningen Danske Havnevirksomheders klage over Kolding Byråds beslutning om at lukke Kolding Havn kan godt være positiv, blogger branchedirektør Michael Svane, DI Transport.

Det kan faktisk være mere end en halv sejr at få afvist en klage.

Det oplevede DI Transport og brancheforeningen Danske Havnevirksomheder (DKHV) i pinsen, da man modtog en syv siders begrundet afvisning af DKHVs klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over Kolding Byråds beslutning om at lukke Kolding Havn.

Den 14. november 2018 offentliggjorde byrådet i Kolding en politisk aftale der ville nedlægge erhvervshavnen. De berørte virksomheder modtog besked herom på mail og dermed stod de over for en vanskelig situation i relation til medarbejdere, kunder og egne overvejelser om investeringer.

Byrådet trak med ét slag tæppet væk under knapt 20 velfungerende virksomheder på havnen. Virksomhederne har i årtier bidraget med aktivitet, vækst og beskæftigelse til Koldings udvikling. Men nu mente byrådet, at virksomhederne skulle væk. Senest ved udløbet af de sidste lejekontrakter i 2043, hvorefter havnen skulle nedlægges og overgå til boliger og anden byudvikling.

Kun en politisk vision

Men kan et byråd bare beslutte det ud af det blå?

Det mente DKHV ikke og klagede derfor til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Den primære påstand var, at byrådet havde brudt havneloven, fordi havneloven siger, at havnearealer skal prioriteres anvendt til havnerelateret virksomhed. Og eftersom byrådet ikke har vedtaget en ny kommuneplan eller lokalplan for havnen, er det stadig de eksisterende planer, som gælder.

Og de siger, at området er havnearealer. Dermed var påstanden, at byrådet ikke kunne bestemme, at lejekontrakterne skulle udløbe i 2043. Desuden var påstanden, at byrådet havde brudt forvaltningsloven ved ikke at partshøre de berørte virksomheder.

Det var Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke helt enig i. Klagen blev afvist, fordi byrådet slet ikke har truffet nogen forvaltningsmæssig beslutning, men kun en politisk vision, som har karakter af en intern instruks til kommunens forvaltning om at udarbejde det nødvendige beslutningsgrundlag.

Det var ikke sådan, beslutningen blev præsenteret i sin tid.

Havnebestyrelsen bestemmer selv

Meget vigtigt fastslår styrelsen også, at kommunen og byrådet ikke har beslutningskompetence vedrørende lejekontrakter på havnen. Havnebestyrelsen skal således ikke rette sig efter byrådets politiske vision, men bestemmer entydigt over lejekontrakterne. Det er helt afgørende, for netop lejekontrakterne var jo en væsentlig årsag til at klagen overhovedet blev indgivet.

Kommunen har indrømmet over for styrelsen, at formuleringen i den politiske aftale og i byrådsreferatet om, at havnens lejekontrakter ikke kan forlænges efter 2043, ikke er retvisende, og kun skal ses som en intention, der ikke binder havnebestyrelsen. Dette har styrelsen lagt til grund for afgørelsen.

Summa summarum: Der er (endnu) ikke en udløbsdato på Kolding Havn.

Tvunget til dialog

Byrådet har i den politiske aftale tilkendegivet, at de håber på 2043, men de har ikke truffet nogen forvaltningsmæssig beslutning om det endnu.

Styrelsen siger samtidig i sin afgørelse, at en beslutning om at lukke Kolding Havn nødvendigvis må involvere det fysiske plangrundlag og dermed de bestemmelser, som er gældende i planloven. Det er vi meget tilfredse med, for det var jo sådan set dét, vi mente, man burde have gjort fra starten.

Byrådet og kommunen er således tvunget til at gå i dialog med havnevirksomhederne. Meget ville have været vundet, hvis byrådet havde erkendt dette på forhånd og valgt dialogvejen fra start. Vi vil derfor fortsat opfordre kommunen og byrådet til at komme i gang med dialogen.

Læs også: DLG stærkt kritisk over for beslutning om at nedlægge erhvervshavn

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret