04.06.19 DIB Blog

Blog: Styrk danske virksomheders forskning og udvikling

Fungerende adm. direktør Kim Graugaard ser det som afgørende, at politikerne står sammen og fremmer gode vilkår for virksomhedernes forskning og udvikling.

Danske virksomheder og deres medarbejdere bidrager hvert år med 550 mia. kr. til vores fælles velfærd. Det viser nye beregninger fra Dansk Industri, som er offentliggjort under overskriften ”Made by Denmark”.

Kunder over hele verden efterspørger i dag produkter og løsninger, der er ”Made by Denmark”, og vi ligger år efter år i toppen, når DI måler, hvor stor en andel af landenes eksport, der består af såkaldte up-market produkter. Det vil sige produkter, der er dyrere end konkurrenternes, men som er efterspurgte, fordi de i kan noget ekstra i forhold til at løse kundernes udfordringer.

Dette ”ekstra” kan være alt fra innovative løsninger inden for eksempelvis grøn omstilling og bæredygtighed, over nye lægemidler og velfærdsløsninger til sikring af rent drikkevand og højkvalitetsfødevarer. Danmarks store styrke ligger i, at der inden for alle brancher er virksomheder, som sammen med deres medarbejdere leverer disse up-market-produkter og dermed bidrager til, at dansk produktion og danske arbejdspladser ligger øverst i værdikæden – samtidig med, at vi bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer rundt om i verden. Den styrkeposition skal vi være stolte af, og den skal vi fastholde og udbygge.

Forskning og udvikling skal fremmes

Derfor er det også afgørende, at vi som samfund fremmer gode vilkår for virksomhedernes forskning og udvikling. Det kan vi gøre ved at investere målrettet i offentlig forskning og udvikling - kombineret med en vedvarende indsats for at styrke samarbejdet mellem de offentlige forskningsinstitutioner og virksomhederne.

Og det kan vi gøre ved at skabe gode vilkår for, at virksomhederne selv investeringer i forskning og udvikling. Det kræver først og fremmest, at de danske skatteregler er internationalt konkurrencedygtige. Det er en bunden opgave, uanset hvordan regeringssammensætningen ser ud efter folketingsvalget.
Flere investeringer er lig mere vækst – og flere job.

Politikere skal i offensiven sammen

Derfor konkurrerer landene intenst om at tiltrække nye investeringer fra virksomheder. I det lys er det helt afgørende, at danske politikere står sammen om at sikre, at Danmark står stærkest muligt i kampen om at tiltrække investeringer i forskning og udvikling.

Andre lande er gået langt på dette felt, og det udfordrer Danmarks konkurrencedygtighed. Derfor opfordrer vi på erhvervslivets vegne til at gå ambitiøst til værks med at forbedre virksomhedernes muligheder for at fradrage de forsknings- og udviklingsaktiviteter, som er så afgørende for Danmark.

Heldigvis har flere partier givet positive meldinger om netop at sikre gode rammer for virksomhedernes forskning og udvikling. Det er dog afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne og tilskyndelse til store fremtidige investeringer, at vi har et politisk klima, hvor der generelt er ro om skattereglerne.

Nødvendigt med ro om skatteregler

En styrket indsats for at fremme danske virksomheders investeringer i forskning og udvikling må ikke ske på bekostning af højere skatter på andre af virksomhedernes aktiviteter. Som f.eks. dårligere rammer for generationsskifte af familieejede virksomheder, der vil gøre det vanskeligt at videreføre mange virksomheder rundt omkring lokalt til næste generation.

Det duer heller ikke at forhøje en af verdens i forvejen højeste skatter på kapital og aktieindkomst, som vil gøre det endnu vanskeligere for mange især små vækstvirksomheder at tiltrække medinvestorer.

Et forhøjet F&U-fradrag, bedre rammer for generationsskifte og en mere konkurrencedygtig aktie- og kapitalbeskatning på niveau med de andre nordiske lande er derfor alle tre vigtige indsatsområder for en ny regering og nyt Folketing, så vi sammen kan sikre Danmarks styrkeposition som en grøn og idérig upmarket-nation.

Denne blog har været bragt som debatindlæg i Børsen