12.08.19 DIB Blog

Blog: Spørg jeres borgmestre, hvad I kan gøre for dem

For første gang i 10 år skruer kommunerne ned for samarbejdet med virksomheder. Det billede skal vendes, og derfor opfordrer jeg til, at virksomheder kontakter borgmestre og kommunalpolitikere og spørger, hvad de kan hjælpe med, blogger Tine Roed, direktør i DI.

Konkurrence virker, og sparsomlighed er snusfornuft. Derfor tjekker vi pris og kvalitet fra forskellige leverandører, inden vi køber nyt – både i vores privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. Konkurrencen, dialog med leverandører og indhentning af tilbud sikrer, at pengene række længst muligt. Både i virksomhederne og som samfund vinder vi, når vi samarbejder.

Kun hver fjerde skattekrone, som kommunerne bruger på løsning af driftsopgaver som rengøring, vejvedligehold eller IT-drift, sker efter et tjek af pris og kvalitet. Resten går direkte til den kommunale rengøringsenhed, materielgård eller IT-afdeling. Dermed ved kommunerne reelt ikke, om hovedparten af deres opgaveløsning sker bedst til prisen. Det er et problem. Både for skatteyderne og for de borgere og virksomheder, som er afhængige af servicen fra kommunerne.

Læs også: Blog: Karakterskala i udbud kommer danskere til gavn

DI-brev til +2500 kommunalbestyrelsesmedlemmer

Beklageligvis kunne jeg i forsommeren konstatere, at kommunerne for første gang i ti år lagde færre opgaver ud i åben konkurrence og samarbejdede mindre med virksomhederne om opgaveløsningen end i foregående år.

Derfor har DI i dag sendt ni konkrete anbefalinger om et styrket samarbejde mellem kommuner og virksomheder til landets flere end 2.500 kommunalpolitikere. Grundlæggende er det DI’s opfordring, at kommunerne i væsentlig større grad end i dag, sender løsningen af driftsopgaver i konkurrence, så de får tjekket pris og kvalitet og herved sikret sig den bedst mulige opgaveløsning.

Hold fokus på kerneydelsen

Automatreaktionen er desværre i dag, at kommunerne ofte laver alt selv. Både rengøring, vejvedligehold og IT-drift, uagtet at deres kerneydelser ikke naturligt ligger indenfor disse felter.

Det skal vi væk fra.

Ligesom i enhver anden virksomhed skal fokus være på kerneydelserne, imens støttefunktioner overlades til andre, som er specialiseret lige netop indenfor de felter. Kun herigennem kan vi være effektive og konkurrencedygtige som virksomhed og som samfund.

Anbefalingerne fra DI til kommunalpolitikerne baserer sig på gode eksempler fra kommunerne selv. Eksempelvis Hillerød Kommune, der systematisk har afdækket sine opgaver og sammenlignet sig med omkringliggende kommuner for at identificere konkrete udbudsegnede opgaver.

Spørg, hvordan virksomheder kan bidrage

Virksomheder, der både bidrager med skattekroner og er afhængige af den offentlige service, bør engagere sig lokalt, og spørge borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvordan de kan bidrage.

Det skærper blikket blandt beslutningstagerne for, at der er alternativer til den automatiske kommunale egenproduktion. Og det skærper presset for, at opgaver kommer i udbud, og at pris og kvalitet i opgaveløsningen tjekkes. På den måde rækker skattekronerne længst.

Både borgere, virksomheder og samfund vinder, når vi samarbejder om opgaveløsningen. Danmark har en stolt tradition med at samarbejde. Som et lille land har vi igennem historien vist vores værd ved at stå sammen, udvikle os og spille hinanden gode.

Det skal vi fortsætte med.

Læs også: Rangliste: Sjællandske kommuner er bedst til at samarbejde med det private

Fakta

DI’s anbefalinger

Blandt DI’s ni anbefalinger til kommunerne er:

1.Få kortlagt de gevinster, som din kommune allerede har opnået.

2.Få afdækket potentialet for øget offentlig-privat samarbejde via en gennemgang af kommunens opgaveportefølje og find de udbudsegnede opgaver.

3.Indfør en fast årlig drøftelse af mulighederne for at skabe øget konkurrence om kommunens driftsopgaver. 

Se de samlede anbefalinger og eksempler fra kommunerne.
Og se i hvilket omfang de enkelte kommuner i dag samarbejder med private leverandører.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold