23.09.19 DIB Blog

International Citizen Day bød internationale medarbejdere velkommen til Danmark

Blog: I weekenden var der velkomstmesse for 1.500 internationale borgere. DI var med, for en god velkomst kan medvirke til, at højtuddannede udlændinge bliver længere og bidrager mere til virksomhedernes vækst og danskernes velfærd, blogger Linda Wendelboe, Chef for DI Global Talent.

I dag arbejder der ca. 223.000 internationale fuldtidslønmodtagere i Danmark. Det er det højeste antal nogensinde.

I samarbejde med deres danske kolleger bringer de viden og kompetencer i spil, der er afgørende for vækst og udvikling i danske virksomheder.

Og ikke nok med det, så bidrager højtuddannede internationale medarbejdere også væsentligt til den danske statskasse hvert år - hvis de vel at mærke bliver i landet.

Det er det langt fra alle, som gør.

En tredjedel af de højtuddannede udenlandske medarbejdere forlader Danmark i løbet af de tre første år, og efter seks år er omkring halvdelen rejst igen. For nogle er det planen, at de kun skal være her og arbejde i et par år, men for andre skyldes afrejsen, at det kan være svært at falde til i Danmark.

Danske virksomheder gør en stor indsats at tage godt imod deres nye udenlandske medarbejdere, men der er behov for et bredt samarbejde for at gøre det lettere for de internationale videns-arbejdere at komme godt i gang med hverdagen.

Spørgsmålene er mange, når man flytter til et nyt land, og særligt hvis man tager familien med:

- Er det muligt at finde en passende bolig, som også er til at betale? Er der et internationalt skoletilbud i nærheden af, hvor vi skal bo? Hvordan fungerer skattesystemet i Danmark?

Heldigvis er der en række lokale og regionale indsatser, der hjælper med at besvare de mange spørgsmål og i weekenden bød International House Copenhagen sammen med DI og en række andre samarbejdspartnere ca. 1.500 internationale borgere varmt velkommen til Danmark, da International Citizen Day fandt sted i DGI-Byen i København.

Målet med dagen var at skabe én samlet introduktion til livet i Danmark gennem information og inspiration. Der var mulighed for at gøre sig bekendt med job- og karrieremuligheder i danske virksomheder, det danske skattesystem, då tips til boligsøgningen samt fritids- og sociale aktiviteter.

Det er alt sammen noget, der er med til at støtte op om virksomhedernes indsats for at tage godt imod deres internationale medarbejdere og bidrager til at skabe et godt fundament for, at de har lyst til at blive lidt længere.

I DI støtter vi op om velkomstinitiativerne, fordi de skaber en mærkbar forskel for virksomhederne og deres internationale medarbejdere. Vi ser allerede nu, at der er mange gode velkomsttilbud på tværs af landet, blandt andet Expat Fair i Herning og Aarhus City Welcome, og vi håber på, at der kommer endnu flere byer på landkortet over velkomstinitiativer til internationale statsborgere.

Relateret