18.09.19 DIB Blog

Presset kommunal økonomi kalder på samarbejde med private

Aftalerne om kommuners og regioners økonomi stiller krav om effektivisering. Behovet for effektiviseringer bliver ikke mindre de kommende år, hvor flere børn og flere ældre presser økonomien i flere kommuner. Private virksomheder kan hjælpe med at levere bedre service til flere med færre omkostninger, blogger branchedirektør Jakob Scharff, DI Service.

Kommunernes og regionernes økonomi skal effektiviseres. Det står klart, efter forhandlingerne om deres økonomiske rammer faldt på plads tidligere i september.

Aftalerne betyder, at kommunerne i 2020 skal frigive 0,5 mia. kr. i form af en såkaldt velfærdsprioritering, mens regionerne skal frigøre et tilsvarende beløb med det såkaldte teknologibidrag samt yderligere 272 mio. kr. fra bedre tilrettelæggelse af patientbehandlingen.

Sammen med en presset økonomi som følge af flere børn og flere ældre, betyder det, at der i de fleste kommuner og regioner ledes med lys og lygte efter løsninger, der kan sikre kvaliteten i sundhed, ældrepleje, dagtilbud, folkeskoler mv.

Læs også: Beløn kommunerne med mindst 5.000 kroner for hvert privat job

Skal effektivisere for ikke at forringe kernevelfærden

Både kommuner og regioner skal altså levere en bedre service - til flere for færre penge. Og ifølge en ny analyse fra KRAKA er der ikke meget, der tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år. Der er således behov for, at kommuner og regioner arbejder strategisk med at sikre en langsigtet effektivisering af driften, hvis der ikke skal ske forringelser af kernevelfærden.

Et stærkt samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder har gennem mange år vist sig som et effektivt redskab til at sikre kvalitetsudviklingen, innovationen og effektiviseringen af den offentlige opgaveløsning.

Der er mange gode eksempler på, at et styrket offentlig-privat samarbejde kan være med til at udvikle velfærden. Eksempelvis får Ikast-Brande Kommune gjort rent af en professionel servicevirksomhed og får på samme tid borgere fra passiv forsørgelse i job. Og et plejehjem i Aalborg Kommune har stoppet en potentiel smittefare mellem plejehjemmets beboere og sikret personalet mere tid til pleje og omsorg.

Anbefalinger til samarbejde

DI sendte i august en mail til alle politikerne i landets kommuner med vores anbefalinger til, hvordan den offentlige og private sektor sammen kan udvikle velfærden. Og anbefalingerne er så gode, at regionerne også kan bruge dem.

  1. Få kortlagt de gevinster, der allerede er opnået.
  2. Få afdækket potentialet for øget offentlig-privat samarbejde.
  3. Indfør en fast årlig drøftelse af mulighederne for at skabe øget konkurrence om driftsopgaverne.

Vi har i Danmark en stolt tradition for at samarbejde og løse udfordringerne i fællesskab. Vi har igennem historien vist vores værd ved at stå sammen, udvikle os og spille hinanden gode – og det bør vi også fortsat gøre. Sammen kan den offentlige sektor og de private virksomheder sikre, at velfærden udvikles – ikke afvikles. For Danmark vinder, når vi samarbejder.

Læs også: Babyboom giver plads til flere private daginstitutioner

 

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold