29.01.20 DI Business Blog

Coronavirus – sådan bør du forholde dig som arbejdsgiver

Coronavirus er konstateret i en række andre lande end Kina. Underdirektør Peter Thagesen blogger om, hvilke konsekvenser den hastige udvikling kan have for danske virksomheder med forretninger og medarbejdere i området, og hvordan de bør forholde sig til situationen.

I december 2019 viste de første tilfælde af en ny type coronavirus, 2019-nCoV, sig i den kinesiske by Wuhan i provinsen Hubei.  Den 7. januar 2020 blev virussen påvist, og siden er flere dødsfald som følge af virussen indtruffet, antallet af smittede er steget med høj hastighed, og virussen er konstateret i en række andre lande end Kina.

Mange virksomheder har i dag en international tilstedeværelse enten gennem rejsende eller udstationerede medarbejdere. Internationale aktiviteter betyder, at man som arbejdsgiver har et ansvar for at være opmærksom på sine mobile medarbejderes sikkerhed og sundhed – en såkaldt ’Duty of Care.

Den aktuelle virus er et helt konkret tilfælde, hvor virksomheder bør have foranstaltninger, der giver eventuelt berørte medarbejdere de bedste vilkår for at tage deres egne forholdsregler.

Tilfælde af smittede er også fundet i andre lande, herunder Tyskland, Australien, Frankrig, Japan, Malaysia, Nepal, Canada, Singapore, Sydkorea, Taiwan, USA, Thailand, Cambodja og Vietnam. Derfor bør man også følge udviklingen her og være opmærksom på mulige konsekvenser.

Følg udviklingen tæt via officielle myndigheder

Generelt er det vigtigt at følge udviklingen løbende og ofte gennem de officielle kanaler – Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen – som informerer om symptomer, smitterisiko og forholdsregler.

Desuden bør Udenrigsministeriets rejsevejledning konsulteres løbende . Den 27. januar blev denne opdateret til at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til provinsen Hubei og til at opfordre rejsende til at udvise ekstra forsigtighed i hele Kina.

For generel inspiration til arbejdsgivers ’Duty of Care’ har DI og International SOS lavet en vejledning, som giver et indblik i de juridiske og moralske rammer for rejsesikkerhed, gode råd til etablering af processer for håndtering af rejsesikkerhed og inspiration fra andre virksomheder.

Vejledningen findes på DI’s hjemmeside.

Kommunikation med kunder og samarbejdspartnere

Usikkerheden om coronavirussen kan også betyde udsving i virksomheders drift, og man bør overveje, hvilke konsekvenser det kan have i relation til kunder og samarbejdspartnere.

Det kan for eksempel betyde begrænset mulighed for transport af varer, evakuering af medarbejdere og midlertidig afbrydelse af produktion. Derfor anbefales det at kommunikere tydeligt og løbende med relevante kunder og samarbejdspartnere om, hvordan situationen håndteres, og hvad det betyder for samarbejdet.

Fakta

Arbejdsgivers forholdsregler

DI anbefaler, at man som arbejdsgiver sikrer løbende information om situationen til sine medarbejdere gennem passende kommunikationskanaler, som medarbejderne tilgår. Blandt de vigtigste forholdsregler for arbejdsgiver er at:

  • Sikre, at medarbejderne er klar over situationen
  • Sikre, at de ved, hvordan de skal holde sig opdaterede om situationen
  • Informere dem om, hvilke forholdsregler de bør tage for at forebygge smitte og tage vare på sig selv. Konkrete forholdsregler, som medarbejdere bør tage, kan findes på  Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsens hjemmesider
  • Sikre at de ved, hvilke symptomer de skal være opmærksomme på
  • Sikre at de ved, hvem de skal kontakte i tilfælde af mistanke om smitte
  • Informere medarbejderne om eventuelle beslutninger og tiltag for at håndtere situationen.

Desuden bør det overvejes, hvilket beredskab der skal aktiveres i det tilfælde, at en medarbejder bliver smittet.

Se mere om Duty of Care, der giver et indblik i de juridiske og moralske rammer for rejsesikkerhed, gode råd til etablering af processer for håndtering af rejsesikkerhed og inspiration fra andre virksomheder. 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter Thagesen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3752
  • Mobil +45 2949 4569
  • E-mail pth@di.dk

Relateret