09.11.20 DIB Blog

Dansk erhvervsliv håber på ny politisk kurs med præsident Joe Biden

USA er Danmarks største eksportmarked, og DI’s adm. direktør Lars Sandahl Sørensen håber, at præsidentskiftet kan skabe den ro og forudsigelighed, eksportvirksomhederne har så hårdt brug for.

Joe Biden indtager Det Hvide Hus som USA's 46. præsident. Han lægger op til et vigtigt kursskifte i amerikansk politik, der også kan skabe mere ro og stabilitet på den globale politiske arena. Joe Bidens visioner står i skærende kontrast til den afgående præsident Donald Trump, der i sin periode ved magten nåede at kaste verden ud i en global, protektionistisk handelskrig, som også har ramt danske virksomheder. I samme ombæring fik han i stigende grad undermineret nogle af de globale institutioner, som har været med til at fremme gennemsigtige regler og vestlige værdier.

De seneste fire år har sager og trusler om straftold og sanktioner været på dagsordenen. I stedet for at forene verden om fælles udfordringer i søgen på løsninger, har Donald Trump i høj grad formået det modsatte. Og selvom danske virksomheder er vant til at tilpasse sig en omskiftelig verden, har de skullet bruge alt for mange ressourcer på at håndtere den store usikkerhed, som Donald Trumps politik har skabt – og at coronakrisen har ramt hele verden har bestemt ikke gjort det lettere.

Alt det har vi brug for, at Joe Biden får trukket i den anden retning – hurtigst muligt. Først og fremmest har vi brug for, at den nye præsident får genskabt det transatlantiske forhold, så vi igen kan begynde at handle normalt med hinanden og samarbejde om de mange fælles problemer, der kræver fælles løsninger på tværs af grænser.

Med en eksport på 159 mia. kr. om året, er USA vores største eksportmarked. Alt lige fra medicin, vindmøller, fødevarer og danske ingeniørydelser går som varmt brød i USA. Det skyldes først og fremmest at den amerikanske økonomi har været i stabil fremgang de seneste 10 år. Men hvad vigtigere er, så skyldes successen, at danske varer og tjenesteydelser er af så høj kvalitet, at de kritiske amerikanske forbrugere og virksomheder vil betale en god pris for dem.

Derfor er det altafgørende for danske virksomheder og arbejdspladser, at vi får normaliseret forholdet mellem EU og USA. Hvis Joe Biden tilmed kan få genstartet forhandlingerne mellem EU og USA om at få fjernet toldsatser og samarbejde mere om fælles produktstandarder og regler, så vil det være et kærkomment bidrag til at få væksten tilbage på sporet efter coronakrisen.

Joe Biden vil forhåbentlig også kunne være med til at dreje USA i en grønnere retning. Hans tilsagn om at genindtræde i Parisaftalen er et første, vigtigt skridt i den retning. Men vi har brug for, at han fortsætter af samme vej og vedkender sig, at USA skal være grøn fremfor sort. Det vil selvsagt ikke kun være godt for klimaet, men også for danske virksomheder, som står stærkt på vedvarende energi, energieffektive løsninger, vandteknologi og alle de andre grønne løsninger, som kan være med til at gøre USA grønt. Og selvom meget af den grønne udvikling er drevet af, hvad der sker på delstatsniveau i USA, så er det alt andet lige bedre, hvis chefen i Det Hvide Hus også er med til at tale det grønne op, fremfor at tale det ned, som Donald Trump har gjort. 

Vi har også akut brug for, at den nye præsident får USA tilbage i rollen som den, der driver internationale organisationer fremad i en vestligt funderet retning. Donald Trump har lammet Verdenshandelsorganisationen, WTO, fordi han mener, at USA er blevet snydt af de regler for international handel, som landet selv havde været med til at bestemme. WTO har behov for at blive reformeret, men her står vi stærkere, hvis vi danner fælles front i den vestlige verden, så vi kan få taget et opgør med de områder, hvor det er nødvendigt. Her tænker jeg blandt andet på reglerne for statsstøtte, hvordan statsejede virksomheder må konkurrere i markedet og ikke mindst hvordan intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes. 

Sidst men ikke mindst – og måske allervigtigst – har vi brug for, at Joe Biden kigger indad i USA og får helet et alvorligt splittet samfund. Jeg blev oprigtigt chokeret over at læse en nylig måling fra det uafhængige amerikanske analyseinstitut, Pew Research Center, som viser, hvor dybt splittelsen stikker. 80 pct. af Donald Trumps tilhængere mener, at de hverken deler politiske prioriteter eller amerikanske værdier med Joe Bidens tilhængere – Joe Biden-tilhængernes syn på Donald Trumps tilhængere er på næsten samme niveau nemlig 77 pct. Det bliver en kæmpe opgave at få bygget bro over den forståelseskløft, men det er afgørende nødvendigt, hvis USA skal have genetableret en sammenhængskraft og en fælles vision for, hvordan verdens mægtigste land også fremadrettet kan være en bærende, global kraft. Det har USA, verden og Danmark brug for.

Indlægget bringes også i Børsen

Relateret indhold