23.04.20 DIB Blog

Sæt disse vej, kollektiv trafik, klima og cykelinitativer hurtigt i gang

Investeringer i infrastruktur kan sætte Danmarks hjul i bevægelse. Branchedirektør Michael Svane, DI Transport, blogger om de projekter, der kan sættes hurtigst i gang og bidrage til den grønne omstilling.

I DI Transport er vi gået sammen med Dansk Infrastruktur om at anbefale en række anlægsprojekter og vedligeholdelsesopgaver til politikerne, der hurtigt kan igangsættes på kommunalt og nationalt niveau. Det har vi gjort, fordi investeringer i infrastruktur er et godt og velkendt instrument til at stabilisere eller udvikle økonomien i denne tid, hvor foranstaltningerne mod Coronavirusset har sendt dansk økonomi i dybfryseren.

Læs anbefalingerne: Anlægsaktiviteter til hurtig igangsætning

Høst de sikreste gevinster

Alt efter hvor hurtigt vi har brug for at se en effekt, er der nogle typer af projekter, der egner sig bedst. Derfor bør der fokuseres på, at vi kan høste de umiddelbart sikreste gevinster.

Det kan bedst lade sig gøre, hvis vi vælger at se på de eksisterende mindre projekter, planer og ikke mindst vedligeholdelsesopgaver. De er lette at gå til, er relativt langt i forberedelsesfasen og der kan hurtigt træffes de sidste afgørende beslutninger.

Derfor har vi samlet dem i det - ikke udtømmende - katalog med forslag til hurtig igangsætning af anlægsprojekter der styrker vejene, jernbanerne, cyklismen, den kollektive trafik, den sammenhængende mobilitet og klimatilpasningen.

Læs også: Hej Danmark! Sådan holder vi hjulene i gang 

Blandt forslagene er:  

Puljemidler til cykeltrafik, der forbedrer tilgængelighed og fremkommelighed for cykeltrafikken eller gør den mere trafiksikker.

Puljemidler til trafikale knudepunkter, der skaber bedre sammenhæng mellem forskellige transportmidler og i højere grad se på hele turen under ét.

Puljemidler til mindre initiativer som fx afvanding af veje og opsamling af regnvand, faunapassager, udbygning af rundkørsler, bedre autoværn og andre forbedringer af trafiksikkerheden. Det kan også være lidt større projekter som fx anlæg af hovedlandeveje.

Puljemidler til forøget vedligehold med krav til genanvendelse af asfalt og andre byggematerialer som del af den grønne omstilling. I denne forbindelse bemærkes, det, at efterslæbet på vedligehold i 2017 blev opgjort til knap 4 mia. kr. Det er formentlig vokset siden da, idet kommunernes udgifter til vedligeholdelse og genopretning har været faldende - endda også i de kommuner, som har den dårligste vejtilstand.

Statslig pulje til klimatilpasning og kystbeskyttelse samt en øget indsats fra forsyningsselskaberne, så oversvømmelse kan undgås.

Læs også: "Fremryk investeringer i digital velfærd"

Sæt gang i lynpakke

Vi håber med anbefalingerne at skabe grobund for en lynpakke af investeringer.

Men, som jeg har sagt før, er en langsigtet plan for infrastrukturen dog helt nødvendig at få på plads, og det er næsten unødvendigt at understrege, at den aktuelle situation har gjort den endnu mere aktuel.  

Læs hele DI's investeringsplan for dansk infrastruktur 2020-2030

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold