02.07.20 DIB Blog

Det betyder USA’s opblussende coronakrise for danske virksomheder

Danske virksomheder i det coronaramte USA kan risikere at blive sagsøgt af medarbejdere eller kunder. Men det er blot en af fem ting, danske virksomheder bør holde sig for øje på et amerikansk marked, hvor genåbningen mange steder er sat på stand-by, blogger Louis Funder fra Washington, D.C.

De danske virksomheder jeg taler med, der enten er etableret i eller eksporterer til USA, stiller groft sagt det samme spørgsmål som resten af USA stiller for tiden: Hvad kan vi tillade os at forvente af den næste tid? 

Mindst 15 amerikanske delstater har sat deres genåbning på pause, herunder toneangivende stater som Texas, Florida og North Carolina. Det er også store stater for danske virksomheder. Eksempelvis er der i Texas ansat 5000 personer på danske virksomheders amerikanske datterselskaber. I Florida og North Carolina er der tilsammen ansat små 6000 person på danske virksomheder, viser denne publikation fra Dansk Industri og Udenrigsministeriet.

Den udfordrede genåbning er hård for de mange virksomheder, som længe har stået klar i startboksen og har satset på, at en genåbningen af hele den amerikansk økonomi ville få momentum henover sommeren.

Måden, delstaterne har valgt at håndtere det stigende udbrud af smitte, indikerer, at der ikke bliver en hurtig tilbagevenden for virksomhederne, før smitten er under kontrol. Delstaterne lægger ikke nødvendigvis op til en ’hård’ nedlukning, men der tegner sig alligevel konturerne af en kompliceret og mere langstrakt genåbning, som også kommer til at forlænge danske virksomheders udfordringer på det amerikanske marked.

De udfordringer falder groft sagt i fem kategorier, som jeg hører det fra de virksomheder, jeg taler med:

’Juridisk’ sikker åbning

Virksomheder, der driver forretning i USA, er allerede bekendt med risikoen for at blive sagsøgt af deres medarbejdere eller kunder. I USA er det billigt at anlægge en sag, sagerne er generelt lettere at vinde, end hvad vi kender fra Danmark, og sagsøger risikerer sjældent at blive mødt med krav om dækning af modpartens omkostninger. I forbindelse med genåbningen opstår spørgsmålet selvsagt, hvad man som virksomhed risikerer, hvis en medarbejder bliver smittet med COVID-19 på jobbet – også selvom virksomheden lægger op til en sikker åbning med brug af ansigtsmasker, har aktiviteter på reduceret kapacitet og social distance i arbejdsgangene.

Hold øje med: Delstatsspecifikke genåbningsplaner og retningslinjer for virksomheder – bliver der oprettet såkaldt ’safe harbor protections’, der giver virksomheder tilstrækkelig beskyttelse mod sagsanlæg, hvis de følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer; søg relevant juridisk rådgivning – kontakt evt. DI’s USA kontor for de rette henvisninger.

Kunderne mangler fortsat

Det kan siges kort: Økonomien åbner ikke, før amerikanerne opfører sig som om, at den er åben.

For mange virksomheder gælder nemlig, at kunderne ikke er vendt tilbage uanset hvor på genåbningsstigen, deres ’delstat’ har befundet sig. For mange virksomheder er der lange udsigter til stabilt salg og indtjening. De fleste virksomheder har allerede tilpasset deres udgifter og omstillet deres forretning, men en udskudt genåbning giver virksomheder udfordringer. Samtidig er de massive økonomiske hjælpepakker, som de amerikanske politikere har vedtaget henover foråret, ved at løbe tør.

Hold øje med: Delstaternes fortsatte genåbningsplaner; Kongressens næste hjælpepakke, der forventeligt falder på plads i slutningen af juli og måske bliver op til 7 pct. af det amerikanske BNP eller godt 1500 mia. USD. Der vil være mulighed for danske virksomheder til at ansøge om midler til at dække diverse faste udgifter som husleje og lønomkostninger.

Immigration

Det Hvide Hus har suspenderet en lang række arbejdsvisum frem til udgangen af året. Det gælder blandt andet det såkaldte H-1B-visum, L-visum og J-visum, som danske virksomheder benytter i stor stil. Samtidig er normal rejse mellem USA og Danmark kraftigt begrænset, hvilket er problematisk for de danske virksomheder som af forskellige årsager har brug for at sende folk til USA på regelmæssig basis for kundemøder, vedligehold eller installation af materiel, ledelsesopgaver og lignende.

Hold øje med: De fortsatte udmeldinger fra Det Hvide Hus vedr. forretningsrejsendes mulighed for at rejse ind i USA. DI holdt webinar den 2. juli sammen med Thomas Martin Law Firm om gældende amerikansk immigrationslovgivning. Kontakt evt. DI USA for yderligere information.

Supply chain

Genåbning af den amerikanske økonomi kører i forskellige tempi afhængigt af industri, geografisk placering og kundesegment. Danske virksomheder indgår i komplekse forsyningskæder – i USA og internationalt – hvor deres endelige leverance er afhængig af komponenter eller services fra andre virksomheder. Den asymmetriske genåbning i USA, som varierer fra stat til stat og fra sektor til sektor, giver udfordringer for mange af de virksomheder, som indgår i bredere sammenhænge.

Hold øje med: Delstaternes genåbningsplaner; udviklingen og genåbningsforløb hos underleverandørerne og i andre sektorer.

Børnepasning

Skolerne har været lukket de fleste steder i USA siden marts. Forventningen nu er, at de offentlige skoler ikke kommer til at åbne op igen på fuld tid til det nye skoleår. 40 pct. af alle amerikanere på arbejdsmarkedet mellem 20 og 54 år har hjemmeboende børn. Det betyder, at mange virksomheder ikke har mulighed for at få deres medarbejdere tilbage, så længe deres ansatte ikke har reelle pasningsmuligheder.

Hold øje med: De enkelte skoledistrikters planer for efteråret; lærernes fagforenings holdning til de skitserede skoleåbningsforløb.

DI’s kontor står til rådighed for spørgsmål af alle slags for DI’s medlemsvirksomheder. Kontakt Louis Funder  på lfk@di.dk eller +1 202 813 2276

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Få hjælp

Få gratis rådgivning, hvis din virksomhed er udfordret af corona
Industriens Fond tilbyder gratis rådgivning til virksomheder med 10-500 ansatte der beskæftiger sig med produktion, fremstilling eller teknologi her i Danmark. Ring 33773417 nu og hør, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.

Læs mere på Genstartnu.dk

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Louis Funder

Louis Funder

Generel Manager, US

  • Direkte +45 3377 3784
  • Mobil +12028132276
  • E-mail lfk@di.dk

Relateret indhold