18.08.20 DIB Blog

Skræmmende LGBT-tiltag i EU-lande kalder på dansk pridesammenhold

I flere europæiske lande oplever LGBT+-personer en øget – og skræmmende - stigmatisering og begrænsning. Lige rettigheder og lige muligheder skal være en hjørnesten i et moderne demokrati, blogger Mette Fjord Sørensen, underdirektør med ansvar for mangfoldighed i DI

I denne uge skydes dette års pride-week i gang, som normalt afsluttes med den festlige og farverige parade gennem København og Frederiksbergs gader. Men intet er jo som bekendt, som det plejer i år, hvor corona-situationen har medført svære vilkår og forståeligt nok også medført, at denne festlige dag er aflyst i sit vanlige format, men overgår til en digital version.

Der vil heldigvis, til trods for omstændighederne, fortsat være fokus på det vigtige budskab om, at lige rettigheder er en hjørnesten i samfundet, og at lige muligheder skal være en selvfølge for alle.

Desværre er det ikke alle steder i verden, at lige rettigheder og lige muligheder er en selvfølge. I flere europæiske lande oplever LGBT+-personer en stigmatisering og begrænsning. I et debatindlæg i Berlingske d. 12. juli skitserede Asger Christensen (V) og Kira Marie Peter-Hansen (SF), begge medlemmer af Europa-Parlamentet, hvor grelt det står til: at man i Rumænien har forbudt forskning og undervisning i kønsidentitet. Og i Ungarn stemte parlamentet i juni for, at transpersoner ikke længere skal have lov at registrere sig som det køn, de identificerer sig med. Og i Polen har en tredjedel af landets kommuner erklæret sig for ”LGBT-fri zoner”, dvs. at LGBT+-personer ikke må kysse på gaden, holde i hånden, flage med et regnbueflag eller promovere LGBT-dagsordenen.

Det er dybt chokerende og skræmmende, at der er et land knap 1000 km fra Danmark og som er medlem i EU, har forbudt sine borgere at være sig selv. Vi er for pokker i 2020 og det er beskæmmende, at man ikke er kommet længere ift. at udbrede værdier om lige rettigheder og lige muligheder i den frie vestlige verden. Det er derfor nødvendigt, at kampen for at sikre LGBT+-personers rettigheder fortsættes.

Danmark kan ikke hvile på laurbærrene

Danmark bliver i mange henseender betragtet som foregangsland af omverdenen, når det kommer til LGBT+-personers rettigheder og muligheder. Det er godt. Men vi kan ikke hvile på laurbærrene.

En undersøgelse fra Ligestillingsafdelingen under Miljø- og Fødevareministeriet fra sidste år viser, at 7 ud af 10 af de adspurgte LGBT-personer føler, at de enten i høj eller meget høj grad kan være åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet på arbejdspladsen. Men der er også  9 pct., som føler, at de i ringe grad eller slet ikke kan være åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet på deres nuværende arbejdsplads. 8 pct. har følt sig diskrimineret eller chikaneret på baggrund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Og særligt transpersoner føler sig udsat. Så der er stadig noget at tage fat om.

I en tid, hvor lige rettigheder og lige muligheder ikke er universelle, har virksomheder en vigtig rolle i at vise vejen og sikre en inkluderende arbejdspladskultur, hvor medarbejdere ikke skal lægge skjul på, hvem de er i deres fulde hele. Virksomheder skal sikre en arbejdspladskultur, hvor medarbejders seksuelle orientering eller kønsidentitet ikke har betydning for arbejdsrelationer. Eller for hvordan vedkommende trives. Hvor der ikke kan herske tvivl om, at en medarbejders seksuelle orientering eller kønsidentitet aldrig må være til hinder for personens muligheder i en ansættelsessituation eller samarbejdsrelation.

Mange danske virksomheder arbejder allerede aktivt for at understøtte dette, og flere har mangfoldigheds- og ligestillingspolitikker, der sikrer fokus på emnet. Disse erfaringer kan med fordel udbredes – også udenfor landets grænser.

Går sammen om kampagne

Ifm. Priden lancerer ligestillingsministeren en kampagne, som har til formål at skabe mere åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet. Dansk Industri har sammen med Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv engageret sig i partnerskabet om denne kampagne. Også fagbevægelsen samt en række andre organisationer og store danske virksomheder deltager. Alle parter bidrager med viden, værktøjer og initiativer, der trækker i den rigtige retning.

Så selvom vi ikke kan gå i flok i arbejdsgiverkredsen i Pride paraden i år, så er der fra DI’s side en klar opbakning til at sikre inkluderende arbejdspladser for alle medarbejdere - herunder selvfølgelig også LGBT+-personer -  og et ønske om at udbrede mantraet om, at lige rettigheder og lige muligheder skal være en hjørnesten i et moderne demokrati.

Læs også: Women on Board – her er dit næste bestyrelsesmedlem

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold