04.01.21 DIB Blog

Stadig unfair og urimelig kinesisk markedsadgang – men ny investeringsaftale er godt første skridt

Den nye investeringsaftale mellem EU og Kina giver danske virksomheder lidt bedre adgang til det kinesiske marked. Særlig ift. miljøservices. Men der er stadig lang vej til reel frihandel, blogger seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard, DI.

Lige inden 2020 blev til 2021 lykkedes det at få en investeringsaftale på plads mellem EU og Kina.

Investeringsaftalen har været undervejs siden 2014 og vil forhåbentlig åbne den kinesiske økonomi lidt mere for europæiske virksomheder – særligt inden for sektorer som elbiler, hospitaler, ejendom, teleindustri og miljøservices.

Og lad mig slå fast med det samme, at aftalen er en god ting for virksomheder i hele EU. Den er et vigtigt skridt på vejen mod at skabe bedre markedsadgang for europæiske virksomheder i Kina. Men – for der er også et stort men - der er endnu lang vej, førend der er fair og rimelig adgang. Det vender vi tilbage til.

Set med danske briller, er det særligt interessant, at der med den nye investeringsaftale åbnes for at kunne levere miljøservices i Kina. Det er et område, hvor danske virksomheder som Rambøll, Gehl Architects, Cowi, DHI med flere allerede står stærkt globalt  - for eksempel i USA - så her er der et kæmpe potentiale.

Set med europæiske briller, har der på det seneste været ytringer fra amerikansk side om, at EU burde vente på, at den nye Biden-administration tiltræder, så vi kan koordinere tilgangen til Kina.

Her er det måske vigtigt at forstå, at med den nye investeringsaftale kommer EU i store træk blot op på niveau med den markedsadgang, som amerikanske virksomheder allerede har i Kina.

Samtidig er der også elementer i aftalen omkring statsejede kinesiske virksomheder, som gavner alle udenlandske virksomheder – altså ikke blot de europæiske. Denne investeringsaftale udelukker således på ingen måde, at EU og USA kan finde fælles (og nødvendigt) fodslag i forhold til Kina.

Samlet set er DI’s vurdering af aftalen, at den er et godt skridt på vejen mod mere fair og rimelig adgang til det kinesiske marked og mod at få bundet Kina ind i forpligtende aftaler.

Men. EU vil kigge meget nøje på Kinas evne og vilje til at efterleve denne aftale, da det vil være udslagsgivende for, om vi kan tage det næste skridt med kineserne og forhandle en egentlig frihandelsaftale.

Den er der til gengæld nok lang vej til, da en frihandelsaftale forudsætter, at den kinesiske regering indstiller sin omfattende styring af økonomien, hvilket nok heller ikke ligger lige for.

Peter Bay Kirkegaard

Peter Bay Kirkegaard

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4685
  • Mobil +45 2311 9479
  • E-mail pbki@di.dk

Relateret