26.12.21 DIB Blog

2022: Husk at turisme- og oplevelseserhverv er ambassadører for Danmark

Turisme- og oplevelseserhvervet er igen hårdt ramt af nedlukninger med store konsekvenser for virksomheder og medarbejdere. Nedlukninger understreger branchernes centrale betydning for det danske samfund, blogger Henriette Søltoft, Vicedirektør i DI.

Vi er igen i en periode nye restriktioner og nedlukninger, som rammer størstedelen af vores virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet, samt en stor gruppe af underleverandører.

For virksomhederne skaber det en usikker fremtid for, hvornår restriktionerne bliver ophævet, og om der kommer nye i spil.

Virksomhederne klarede udfordringen sidste år, men mange har oveni haft et svært 2021, og derfor kommer de ind i 2022 på en hård baggrund. 

Gavner hele erhvervslivet

I 2022 er det vigtigt, at der både politisk, men også samfundsmæssigt bliver rettet fokus mod branchens betydning for samfundet. Turisme og oplevelseserhvervet er et vigtigt eksporterhverv for dansk økonomi, et erhverv, som skaber attraktive jobs til både unge, ufaglærte og andre erhvervsgrupper over hele landet og samtidig et erhverv, der sikrer samfundets sammenhængkræft gennem fælles muligheder for oplevelser, rekreation og socialt samvær.

Vi skal skabe forståelse for, at erhvervet på mange måder er Danmarks ambassadører overfor ferie- og forretningsrejsende - både i mødet med gæsten og i internationale markedsføringssammenhænge. Det er et brand hele erhvervslivet har glæde af.

Derudover skal der sættes turbo på de tiltag, som på både kort og langt sigt kan sætte gang i turismen og kulturforbruget i hele landet. Her er det helt centralt, at vi får de udenlandske turister til at sætte sig i flyet, bilen, bussen eller på færgen mod Danmark igen.

Det kræver en fortsat prioritering af midler til både fælles brandopbygning og taktisk markedsføring. Vi skal være til stede på vores nærmarkeder, hvor potentialet er størst på den korte bane. Men vi skal også være klar på fjerndestinationerne, så snart der åbnes mere op for rejser - blandt andet i samarbejde med vores nordiske naboer.

Dertil er branchens rammevilkår et centralt tema, som vi kommer til at fokusere på i 2022. Attraktive rammevilkår for branchen er helt afgørende for, at vi både kan fastholde, men også styrke erhvervets internationale konkurrencekraft. Blandt andet skal der sikres nye muligheder for investeringer, som kan øge både udbuddet og kvaliteten af oplevelserne.

Kompensationer afgørende

Årets første og vigtigste tema er uden tvivl, at branchens virksomheder bliver kompenseret ordentligt. Vi har tidligere erfaret, at der er virksomheder som falder gennem ordningerne eller som oplever unødvendigt besvær og bureaukrati, når de skal søge kompensation.

Vi vil også på den korte bane have fokus på, at virksomhederne ikke skal være underlagt nedlukninger og restriktioner én dag mere end nødvendigt, og at det skal være muligt at tiltrække tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, så virksomhederne kan stå klar med gode medarbejdere til at tage imod de gæster, som de savner.

Uddannelser gør brancher mere attraktiv

I DI er vi hele tiden i tæt dialog med både myndighederne og politikere om både restriktioner og kompensationsordninger, og vi oplever at vi bliver lyttet til og taget alvorligt som stemme for erhvervslivet. Det vil vi naturligvis fortsætte, og bære vores medlemmers udfordringer frem til alle de relevante parter.

Vi vil arbejde for, at det skal attraktivt at tage relevant uddannelse indenfor brancherne, og det bliver mere attraktivt for blandt andet studerende og seniorer at tage job i brancherne – også i de kommende sæsoner, så alle generationer kan se sig selv i at bidrage til et stærkt erhverv indenfor turisme, kultur og oplevelseserhvervet målrettet at blive en destination i en klasse for sig.

Endnu har vi ikke set konkrete forslag fra regeringens side, der for alvor kan øge arbejdsudbuddet. I DI har vi blandt andet foreslået at sænke beløbsgrænsen for arbejdstagere fra tredje lande, løft af den skattefri efterlønspræmie, sænke dagpengesatsen for dimittender og at skatten på arbejde skal sænkes som konkrete muligheder for at øge arbejdsudbuddet. Dem vil vi arbejde for at følge til dørs.

Overnatningstal tager temperatur på situation

Helt basalt skal vi holde øje med hvilke brancher som bliver særligt udfordret de første måneder i det nye år, og af forskellige grunde har svært ved at komme tilbage i drift. Her giver overnatningstallene et vigtigt praj om temperaturen på erhvervet.

Ligesom vores medlemmer, ser vi frem mod et nyt år med spænding i maven på både godt og ondt. Forhindres vi endnu engang, eller får vi endelig en sommer med store begivenheder, festivaler, erhvervskonferencer og gaderne fyldt med både danske og internationale turister. Det ønsker vi.

Læs også DI's plan: Sådan kickstarter vi turist- og oplevelseserhvervet

Henriette Søltoft

Henriette Søltoft

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3654
  • Mobil +45 2088 3919
  • E-mail hes@di.dk

Relateret indhold