25.02.21 DIB Blog

Nye regler på vej kræver forberedelse allerede nu

Alle danske virksomheder med 50 eller flere ansatte bør allerede nu bør tænke over, hvordan de bedst forbereder sig på at kunne leve op til nye regler om whistleblowerordningen, blogger Marie Gad, chef for DI Global Udvikling og Bæredygtighed i DI. Den 10. marts kan du høre mere om reglerne på et webinar.

De seneste år har budt på en række af skandaler om hvidvask, svindel og andre overtrædelser af EU-lovgivning. Her har whistleblowere spillet en afgørende rolle i afsløringerne, hvilket hidtil har sat dem i stor risiko for at blive udsat for repressalier.

Dette vil EU's nye whistleblowerdirektiv, der træder i kraft den 17. december 2021, lave om på. Blandt andet ved at sikre en høj beskyttelse af whistleblowere samt ved at sætte europæiske standarder for whistleblowerordninger i både den private og offentlige sektor. 

Forpligter direktivet min virksomhed til at gøre noget?

Direktivet forpligter alle virksomheder med 50 ansatte eller over til at etablere en whistleblowerordning. Denne ordning skal indeholde en indberetningskanal, en procedure for håndteringen af indberetning samt en virksomhedspolitik på whistleblowerområdet.

Har din virksomhed 50-249 ansatte, har den mulighed for at dele whistleblowerordning med andre virksomheder af samme størrelsesorden. Ligeledes skal din virksomhed først have etableret en whistleblowerordning i slutningen af 2023.

Har din virksomhed derimod 250 ansatte eller over, har den ikke mulighed for at dele ordning. Jeres whistleblowerordning skal desuden være funktionel inden d. 17. december 2021.

 

Hvilke krav skal min whistleblowerordning leve op til?

Ud over at alle virksomheder med 50 ansatte eller over skal have en whistleblowerordning, opstiller direktivet en række krav til selve whistleblowerordningen. Disse krav findes både i forhold til indberetningskanalen, indberetningsproceduren, samt i forhold til beskyttelsen af whistleblowere og andre involveret.

For indberetningskanalen gælder det eksempelvis, at whistlebloweren skal være sikret fortrolighed, ligesom visse tidsmæssige krav skal overholdes. Whistleblowere skal desuden være sikret en vis beskyttelse – herunder mod repressalier.

Læs også: BWSC: Verdensmål om korruption skal have større fokus

Hvordan kan jeg blive klogere på whistleblowerdirektivet?

DI har en side, hvorpå du kan læse mere om whistleblowerdirektivet og dets betydning for netop din virksomhed. Den finder du her.

Derudover afholder DI et webinar d. 10. marts, hvor du kan blive klogere på whistleblowerdirektivet og på, hvordan du gør din virksomhed klar til de nye lovkrav. Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig her.

Vi anbefaler desuden, at din virksomhed følger sagen løbende. Indtil videre har whistleblowerdirektivet sat en række fælles minimumsstandarder, som skal følges. Men medlemslande kan vælge at indføre mere ambitiøse regler nationalt. Derfor er de endelige konsekvenser for danske virksomheder endnu ikke helt fastlagt. I DI følger vi reglerne tæt, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl.

EU's whistleblowerdirektiv kan findes på dansk her og på engelsk her.

 

 

Kontakt Gry Saul, grsa@di.dk, for mere information om de nye regler.

Marie Gad

Marie Gad

Chef for Global udvikling og bæredygtighed

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • E-mail msh@di.dk

Relateret indhold