18.06.21 DIB Blog

Massiv saltvandsindsprøjtning giver håb om mere innovation i offentligt-privat samarbejde

Norsk succes med offentligt-privat samarbejde er blandt inspirationskilderne til en ny dansk enhed. I Norge har en lignende ordning skabt flere hundredvis af jobs og mindsket CO2. Med den rette organisering og et konkret fokus på innovative løsninger, der er skalerbare, kan det samme skabes i Danmark, blogger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Den offentlige sektor og vores samfund som helhed står over for massive udfordringer. For at kunne finde gode løsninger på alt fra kystsikring, grøn omstilling inden for byggeri og transport samt bedre velfærdsydelser til borgerne, så kræver det mere innovative løsninger og offentlige udbud. Ovennævnte områder er steder, hvor private virksomheder kan og ønsker at bidrage samt indgå i et konstruktivt og innovativt samspil med den offentlige sektor.

Derfor er det også meget positivt, at regeringen med KL og Danske Regioner er blevet enige om, at oprette en ny enhed, der netop skal styrke samarbejdet med erhvervslivet om udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor.

Det er positivt, fordi parterne med en massiv saltvandsindsprøjtning viser politisk handlekraft og anerkender det kæmpe potentiale, der ligger i at få udviklet og udbredt konkrete, innovative løsninger på tværs af den offentlige sektor og til gavn for vores samfund.

Derudover kan gode samarbejder med danske myndigheder fungere som et unikt springbræt for danske virksomheders eksportmuligheder.

Læs også: Flamingoforsøg i Odsherred Kommune skal føre til eksportsucces

Succes vi også kan håbe på i Danmark

Inspirationen til den nye enhed er blandt andet fundet i det norske ”Nasjonalt program for leverandørutvikling”. Programmet, der har parter fra både erhvervsliv og offentlig sektor, har igangsat en række initiativer til at styrke offentligt-privat samarbejde om innovative udbud og indkøb gennem bl.a. konkret vejledning i de enkelte kommunale udbud, og har siden sin begyndelse i 2010 bidraget til at skabe 390 nye jobs og en årlig reduktion på 2.896 ton CO2.

Det er succes, der er til at føle på – og som vi i Danmark fremadrettet kun kan håbe, at vi også kan fremvise.

Den danske enhed har fået en bevilling på knap 20 millioner kroner årligt. Den er dog endnu ikke endelig formaliseret, så mange ønsker placeres lige nu i, hvad den nye enhed kan og vil bidrage med. Nogle har ønsket enheden skal bidrage med analyser og politiske anbefalinger. Men fra DI’s synspunkt er det vigtigste, at enheden blandt andet kan bidrage til at skalere allerede eksisterende innovative løsninger, så det bliver økonomisk rentabelt for virksomheder at foretage investeringer i eksempelvis produktudvikling.

Med andre ord: Fra erhvervslivets side er det vigtigste, at den nye enhed ikke bliver et nationalt rejsehold, hvis centrale opgave vil være analyser og alenlange rapporter.

Læs også: Her er planen, der kan sikre Danmarks 70 procents-mål

Til gavn for hele Danmark

Det, der til gengæld er brug for, er, at få skaleret innovationen hos de private leverandører til en større del af den offentlige sektor. Med andre ord: Konkret efterspørgsel, der kan rykke noget.

Når det sker, har virksomhederne langt bedre muligheder for at investere i fremtidens løsninger. Den offentlige efterspørgsel bærer et enormt potentiale for at sikre innovation og bedre løsninger til borgerne – samtidig med at virksomhederne kommer til at stå stærkere.

Fra erhvervslivets side er vi positivt stemte over for den nye enhed, og ret beset er dette tiltag det mest ambitiøse på området i mange år.

Vi håber og vil arbejde for, at enheden kan bidrage til at løfte samarbejdet ud af dødvandet og bistå bl.a. kommunerne med at øge fokus på innovation og bedre løsninger i deres udbud.

Til gavn for borgere, kommuner, virksomheder og dermed hele Danmark. 

Læs også: Fra lufthavn til trykkeri – virksomheder er klar til klimakamp

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold