04.06.21 DIB Blog

Sådan hjælper du som leder medarbejdere med psykiske problemer

Foruroligende mange danskere oplever lige nu alvorlige psykiske problemer. I DI har vi gennem mange år fået henvendelser fra medlemmer om, hvordan man håndterer medarbejdere med psykiske problemer. Og virksomheder kan faktisk hjælpe, blogger underdirektør Anders Just Pedersen, DI.

Her på bagkanten af pandemien går vi ind i en tid, hvor mange medarbejdere vender tilbage til den fysiske arbejdsplads.

Det er umiddelbart glædeligt, fordi det vidner om, at pandemien meget sandsynligt er under kontrol vi igen kan mødes i det fysiske rum.

En række analyser viser imidlertid, at foruroligende mange danskere lige nu oplever alvorlige psykiske problemer. F.eks. er antallet af kunder hos Topdanmark med angst og depression steget med 25 pct.  

Isolation, krav om social distance, tab af vigtige relationer, frygt for smitte, frygt for at miste sit arbejde, bekymringer for sine børns og andre pårørendes trivsel og udvikling, ændrede arbejdsvilkår, stor usikkerhed om fremtiden og markant reduktion i fysiske aktiviteter (sport/idræt) er blot eksempler på forhold, der har belastet mange mennesker mentalt.

Det indebærer desværre, at mange virksomheder kommer til at møde medarbejdere med psykiske problemer.

Tillidsforhold kan hjælpe ved milde psykiske problemer

Vi har gennem mange år fået henvendelser her i DI fra medlemmer om, hvordan man håndterer medarbejdere med psykiske problemer. Selv om det i de seneste år er blevet bedre, er psykiske problemer desværre fortsat  noget, vi ikke er så åbne om i Danmark.  Som leder kan man ikke forvente, at alle medarbejdere af sig selv fortæller om det.

Derfor er det lige nu enormt vigtigt at være ekstra opmærksom på medarbejdernes trivsel og adfærd. Tegn på mistrivsel er blandt andet, at personen bliver mere indadvendt, social kontakt udgås,  overblik mistes og/eller opgaver løses dårligere end før.

Og virksomheder kan faktisk hjælpe.

For personer med mildere psykiske problemer, kan en god, tillidsfuld relation til deres leder i sig selv være en vigtig støtte. Og det er vigtigt, at lederen handler opsøgende og proaktivt over for medarbejderen – finder tid og fortrolig rum for en ordentlig samtale.

Her skal man som leder fortælle om de konkrete observationer, man har gjort, samtidig med at man får fortalt om den bekymring, man har for medarbejderen.

I samtalen kan man spørge ind til, hvordan det går med at holde fokus på opgaverne, om der er nogle som er særligt vanskelige at løse under de aktuelle forhold og om hvilken støtte, medarbejderen har behov for.

Det kan i den sammenhæng også være relevant at spørge ind til, hvordan medarbejderen oplever, at coronasituationen påvirker arbejdet, trivslen og relationen til kollegerne.

Mange med psykiske problemer vil også have glæde af, at lederen hjælper med at få struktureret hverdagen og prioriteret opgaverne.

Svære problemer fører til sygemeldinger

Har medarbejderen mere alvorlige psykiske problemer som langvarig stress, depression og angst vil det ofte indebære sygemeldinger. Her er det vigtigt at forsøge at bevare kontakten til medarbejderen, have samtaler undervejs og sammen med medarbejderen få lavet en plan for tilbagevenden. Det er lovbestemt, at der senest fire uger efter første fraværsdag gennemføres fraværssamtale.

Hvis ikke medarbejderen allerede har været i dialog med en behandler, kan det være en god ide at opfordre ham eller hende til at søge lægehjælp eller psykologhjælp. Har virksomheden en sundhedsordning der indebærer tilbud om behandling af psykiske problemer, kan det naturligvis også være relevant at henvise til denne. 

Personer med psykiske lidelser søger ikke altid selv hjælp, og både kollegaer og ledere kan spille en vigtig rolle for at komme videre.

Endelig er det også en god idé at tale med medarbejderen om hvilken information, der kan gives til kollegaer. Desværre er psykiske problemer ofte sværere at tale om end somatiske, men prøv at finde en måde at kunne fortælle om det på.

BFA Industri har udgivet tre pjecer, som kan give henholdsvis leder, tillidsvalgt og medarbejderen der indkaldes til samtalen nytig viden og redskaber, der kan bidrage til gode omsorgssamtaler.

Når samtaler er svære (bfa-i.dk)

Den gode omsorgssamtale (bfa-i.dk)

Vær forberedt til omsorgssamtalen med din leder (bfa-i.dk)

 

Der er også nyttig viden om forebyggelse af sygefravær  i pjecen Forebyg og håndter sygefravær (bfa-i.dk)

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold