02.06.21 DIB Blog

Skatteminister går ind i sag om nye svenske skatteregler

Vi er i DI glade for, at Morten Bødskov deler de danske virksomheders bekymring for, at de øgede administrative byrder for de danske arbejdsgivere kan udgøre en barriere for et velfungerende arbejdsmarked i Øresundsregionen, blogger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i DI.

Som det er alt for mange DI-medlemmer bekendt, så indførte Sverige fra årsskiftet begrebet ”økonomisk arbejdsgiver”, der desværre volder mange danske virksomheder med svensk bosatte medarbejdere store udfordringer.

Reglerne betyder dels, at virksomhederne – ligesom andre ’udenlandske arbejdsgivere’ – skal registrere sig i Sverige og indeholde skat for arbejde udført i Sverige, med mindre medarbejderen kan opnå skattetrækfritagelse i Sverige for indkomsten fra den danske arbejdsgiver.

Det gælder, selv om medarbejderen er omfattet af Øresundsaftalen og derfor ikke skal beskattes i Sverige. Det må siges at være en administrativ hindring i strid med aftalens ånd om ikke også bogstav.

Skat af samme løn

Dels betyder de svenske regler, at der på grund af COVID-19 er risiko for, at medarbejdere, der normalt er omfattet af Øresundsaftalen, og derfor betaler skat af deres lønindkomst i Danmark, falder ud af aftalen.

Danmark og Sverige er dog ikke helt enige om, hvornår det sker, og derfor kræver både Danmark og Sverige i visse situationer, at der indeholdes skat af samme løn.

DI og Deloitte rettede derfor i april en fælles henvendelse til skatteministeren med advarsel om, at de nye svenske regler bringer integrationen i Øresundsregionen i fare.

Henvendelsen var en appel til den danske minister om – så hurtigt som muligt – at arbejde for:

At Sverige frafalder kravet om svensk skattetrækfritagelse, hvis en medarbejder er omfattet af Øresundsaftalen.

At det aftales med Sverige, hvornår retten til at kræve indeholdelse af skat overgår (delvist) til Sverige, hvis en medarbejder sædvanligvis er omfattet af Øresundsaftalen.

Og endelig at Sverige og Danmark indgår aftale om anvendelse af en ”NT Øresundsblanket” (NT er forkortelse for nordisk trækaftale) således, at al skat trækkes i arbejdsgiverlandet, hvis der er tvivl om, hvilket land der har beskatningsretten, når en medarbejder i Sverige arbejder for en dansk virksomhed og udfører størstedelen af sit arbejde i Danmark.

Så kan landene afregne indbyrdes, når året er omme.

Bødskov i dialog med Skatteverket

For at få et overblik over konsekvenserne af de nye svenske regler har Dansk Industri tidligere forgæves spurgt de svenske skattemyndigheder – Skatteverket – om de vil stille sig til rådighed for et webinar om reglerne.

Nu har skatteminister Morten Bødskov i et svar til Deloitte og DI oplyst at have været i dialog med det svenske Finansdepartement.

Ministeren oplyser, at selv om der er tale om interne svenske regler, som kun Sverige kan ændre, så er der nu fra dansk side givet udtryk for, at de nye svenske regler kan modvirke integrationen i Øresundsregionen. Med henblik på at finde en løsning er Deloitte og DI’s  henvendelse og forslag til løsning blevet delt med det svenske Finansdepartement.

Vi er i DI glade for, at Morten Bødskov deler de danske virksomheders bekymring for, at de øgede administrative byrder for de danske arbejdsgivere kan udgøre en barriere for et velfungerende arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Og vi kvitterer for, at ministeren nu har foreslået sin svenske kollega, at Sverige og Danmark i fællesskab finder en løsning. DI vil fortsat følge udviklingen nøje og fastholde presset for at få løst virksomhedernes udfordringer.

Læs også: Whistleblowerlov udskudt - politikere har lyttet til virksomheders bekymring

Jacob Bræstrup

Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef

  • Direkte +45 3377 3426
  • Mobil +45 2020 3232
  • E-mail jcb@di.dk

Relateret