12.07.21 DIB Blog

Kreative erhverv er en dansk styrkeposition

DI har samlet kreative virksomheder i en indsats på tværs for at booste synlighed og synergi. Indsatsen har fem fokusområder, blogger Lise Thomsen, fagleder DI Kreative Erhverv.

Hvis du Googler ”Danish design” får du langt flere google hits end hvis du googler design med et andet landenavn. Og i disse fodboldtider kan det være godt at vide, at Danmark out-performer England med en faktor 12 i den google undersøgelse!

Kreative erhverv er en vækstmotor i forhold til løsningerne på store globale udfordringer som bæredygtighed og klima.  Vi kan ikke løse de udfordringer verden står overfor uden kreative, nyskabende idéer og løsninger. Og her er danske løsninger helt i front.

Det ikke fordi Danmark er et kæmpestort land, med mange millioner indbyggere. Det er fordi bæredygtighed ikke alene handler om at udvikle de rigtige tekniske løsninger som gør det muligt at skabe bæredygtighed. Det handler også om at gøre det attraktivt at benytte de nye, kreative løsninger.

I Danmark, hvor ’få har for meget og færre for lidt’ (Grundtvig), tænker vi bredt, og i løsninger der kommer alle i samfundet til gavn – og ikke nødvendigvis i løsninger der skal berige opfinderen. Vi har en lang og stolt tradition for at skabe løsninger, som er anvendelige og brugervenlige, og skaber værdi for andre end os selv. Kreative løsninger, der kan adressere de udfordringer verden står overfor i dag og gøre en forskel.

Fem fokusområder i DI

Her i DI har vi valgt at samle kreative virksomheder i en indsats på tværs af sektoren for derved sikre synergi i hele økosystemet – og booste synlighed omkring danske kreative løsninger. Vi har 5 fokusområder:

1 - Eksport og internationalisering  

Væksten for kreative erhverv ligger i eksportmarkederne – og det er derfor helt essentielt, at vi har fokus på internationalisering. Kunder i ind og udland fokuserer i højere grad på hvilke virksomheder, der kan levere de bedste og mest kreative løsninger, men det ’danske brand’  vil altid indgå som en integreret del af en virksomheds DNA.  

DI arbejder aktivt med internationalisering og vi har en række internationale kontorer som hjælper virksomheder ind på nye markeder.

Men vi har behov for at styrke den overordnede ramme, det stærke brand. Derfor er DI også stolte medejere og -stiftere af Creative Denmark, som skal brande danske, kreative virksomheder ude i verden

2 - Design

Design er en dansk superpower. Det er vores gode design der gør, at vi kan sælge danske produkter og løsninger til en høj pris, fordi det simpelthen er en bedre løsning. Godt design kommer ikke af sig selv. Og derfor er det også vigtigt at vi holder fast i både at uddanne og udvikle de rigtige kompetencer.

Her i DI har vi blandt andet DIs Design Board der arbejder med hele tiden at sikre, at vi har danske designere i verdensklasse

3 - IP-rettigheder og piratkopiering

Det er en kæmpeudfordring, især globalt, og det har konsekvenser for danske virksomheders indtjening og vækst. Derfor er DI blandt andet med-initiativtagere til Designnævnet, som skal sikre virksomheder en hurtig og  relativ billig sagsbehandling når de oplever at deres produkt bliver kopieret her i landet.

4 - Digitalisering

Digitalisering kan booste traditionel produktion og processer. Men digitalisering handler også om E-handel, og at være til stede på de rette markeder – og her har Danmark faktisk en europæisk bundplacering, når det gælder e-handel til udlandet.

Danske virksomheder skal være bedre til at tappe ind i de markeder som digitaliseringen giver mulighed for at nå, og derfor iværksætter DI også en tværgående indsats på e-handels-området, der skal booste de kreative virksomheders tilstedeværelse på de digitale markeder

5 - Bæredygtighed

Bæredygtighed er et uomgængeligt vilkår og driveren for al udvikling i disse år. Nye virksomheder, der bliver etableret i dag, er født bæredygtige, men ældre virksomheder er i gang med en kæmpe omstillingsproces, som dansk kreativitet er fødselshjælper på.

Her i DI driver vi blandt andet projektet ’klimaklar SMV’, ligesom erfaringerne, der blev udviklet under projektet ’Fra Filantropi til Forretning’ i høj grad lever videre, og kommer dansk erhvervsliv til gode i den nødvendige forandringsproces og er med til at give danske virksomheder et forspring globalt.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Lise Thomsen

Lise Thomsen

Fagleder, DI Kreative Erhverv

  • Direkte +45 3377 4795
  • Mobil +45 2949 4435
  • E-mail ltn@di.dk

Relateret indhold