10.08.21 DIB Blog

Kære byråd – her er din kommunes muligheder for private løsninger

Som indspark til kommunernes budgetforhandlinger og kommunalvalget i november har vi i DI oprettet en hjemmeside, der giver overblik over alle kommuners samarbejde med private virksomheder og anbefalinger til bedre – og grønnere – samarbejde. Jakob Scharff, branchedirektør i DI, blogger om mulighederne og anbefalingerne, der også et tilgået 2.500 kommunalpolitikere og landets borgmestre.

2.500 kommunalpolitikere og alle landets borgmestre har i dag modtaget en mail fra Dansk Industri (DI). Mailen indeholder - ligesom en nylanceret hjemmeside - indspark til arbejdet i alle landets kommunalbestyrelser frem mod budgetforhandlingerne og kommunalvalget i november.

Vores anbefalinger går særligt på, hvordan kommunerne kan sætte yderligere fart på flere grønne indkøb og få skabt et bedre samarbejde med virksomhederne. I kommunerne er budgetprocessen nemlig i gang, og mange steder er økonomien er udfordret af bl.a. flere ældre og flere børn. Intet tyder på, at det vil ændre sig de kommende år.

I den situation er det vigtigt, at der er et konstant fokus på løbende nytænkning og effektivisering, hvis borgerne også fremover skal have velfærd af høj kvalitet.

Kommuner køber mindre fra private

Et samspil med private virksomheder er et effektivt redskab for kommunerne til at sikre løbende kvalitetsudvikling og innovation af opgaveløsningen. Desværre har vi de senere år set, at kommunernes samspil med virksomhederne er faldende.

Det betyder, at kommunerne går glip af vigtig sparring, inspiration samt markedets nyeste og bedste løsninger. Alene fra 2019 til 2020 faldt værdien af samarbejdet med knap 700 mio. kr. Hvilket kommer oveni et fald fra 2018 til 2019 på cirka 600 mio. kr.

Derfor har vi fra DI’s side udarbejdet en række anbefalinger til landets byrådsmedlemmer, som de har fået på mail sammen med information om vores hjemmeside. Her giver vi et overblik over alle kommuners samarbejde med private virksomheder og anbefalinger til bedre – og grønnere – samarbejde.

Der findes nemlig i Danmark mange kvalificerede virksomheder, som er i stand til at løse opgaver som vej- og parkvedligeholdelse og grønne områder med en høj kvalitet til følge. Men det er langt fra i alle kommuner, at der er en høj grad af samarbejde om disse opgaver.

Vores anbefalinger til kommunalpolitikerne er ganske klare på dette område: Kom i gang og få skabt rammerne for at undersøge, om sådanne opgaver kan gøres mere effektivt eller bedre. Eksempelvis har Ballerup Kommune indledt i samarbejde med rengøringsvirksomheden COOR, der kommer til at stå for rengøringen samtidig med, at virksomheden forpligter sig til at uddanne og hjælpe udsatte borgere i kommunen ind på arbejdsmarkedet.

Erhvervslivet er klar til at bidrage

Når landets kommunalbestyrelser i det nye år skal se frem mod de kommende fire år, kan de via hjemmesiden hente inspiration hos andre kommuner.

Det behøver hverken at være langt væk geografisk eller svært. Det kræver blot, at der er vilje til at forbedre samarbejdet mellem private og kommunerne.

Kommunernes udfordringer vil kun blive større fremadrettet, men fra erhvervslivets side kan jeg sige, at vi er klar til at hjælpe og har været det længe. Vi opfordrer derfor kommunalpolitikerne til at bruge vores anbefalinger til at tage skridt mod mere samarbejde.

Til gavn for borgere, kommunekassen, dansk økonomi og danske arbejdspladser.

Læs også: Massiv saltvandsindsprøjtning giver håb om mere innovation i offentligt-privat samarbejde

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jakob Scharff

Jakob Scharff

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3996
  • Mobil +45 2112 9423
  • E-mail jasc@di.dk

Relateret indhold