05.01.22 DIB Blog

2022: Flere indsatser skal gøre byggeriet grønnere

Den grønne dagsorden kommer til at fylde godt på bygge- og anlægsområdet i 2022, hvor branchen blandt andet skal forberede sig på de nye krav om CO2-opgørelser i byggeriet, der kommer i 2023, blogger Peter Stenholm, branchedirektør i DI Byggeri.

Når vi ser tilbage på 2021, er det på et år, der blev præget af travlhed og fremgang, og hvor det blev historisk svært for vores medlemmer at skaffe materialer og ledige hænder. Samtidig var 2021 også endnu et år, hvor vi skulle kæmpe med corona-restriktioner på vores byggepladser.

I 2022 bliver vi nok ikke fri for corona. Men vi forventer derimod, at den utrolige travlhed, vi har set i byggebranchen, stille og roligt begynder at aftage og nærme sig mere normale tilstande.

Det er tydeligt, at bygge- og anlægsbranchen går et grønnere år i møde. Årets helt store temaer kommer nemlig til at blive bæredygtighed, grøn omstilling og energieffektivisering. Den grønne dagsorden er ikke ny, men i takt med, at vi nærmer os 2023, hvor der bliver indført krav om CO2-opgørelser ved opførelsen af større nye bygninger, vokser interessen – og bekymringerne – i branchen.

EPD’er, samarbejde og grøn kompetenceudvikling

I øjeblikket er det svært og besværligt at opgøre CO2-udledning ved nybyggede bygninger. En af de store udfordringer, vi skal arbejde på at løse i 2022, bliver derfor at hjælpe vores medlemmer med at finde ud af, hvordan de kan gøre det i praksis. Beregningen af bygningens CO2-aftryk er kompleks, og skal dække hele bygningens levetid – fra produktion og transport af byggematerialer, selve byggeprocessen, drift og vedligehold af bygningen til nedrivning efter endt levetid mange år ud i fremtiden.

Det kræver et solidt datagrundlag for beregningerne – og det kan være svært at skaffe i øjeblikket. Mange danske producenter af byggematerialer har udarbejdet såkaldte produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPD’er). Det er netop disse EPD’er, der kan præcisere datagrundlaget for eksempelvis CO2-belastning. Det bakker vi varmt op om.

I 2022 skal byggeforordningen revideres. Det er denne forordning, som sætter rammen for markedsføring af byggevarer på det indre marked. I DI Byggeri arbejder vi for, at forordningen skaber bedre muligheder for producenterne, så de på ensartet vis kan deklarere bæredygtighedsegenskaberne for deres byggevarer.

Når der skal opføres et byggeri, er det en fælles udfordring for producenter, grossister, rådgivere, entreprenører og bygherrer at holde styr på byggematerialernes mængder og oprindelse, så det kan indgå i beregninger af det faktiske CO2-aftryk.

Derudover skal aktørerne holde styr på affaldsmængder, brændstofforbrug osv. Hvis vi skal undgå, at det bliver et uoverskueligt papirarbejde kræver det, at vi udvikler nye digitale løsninger og nye samarbejdsmåder mellem aktørerne på et helt andet niveau, end vi ser i dag.

Det er nødvendigt, at få alle underentreprenørerne og underleverandørerne med på rejsen. Derfor står vi også foran en stor opgave med at opbygge flere grønne kompetencer hos medarbejderne samt udvikling og udrulning af digitale værktøjer.

Her er DI Byggeri allerede involveret i  kompetenceudvikling blandt andet gennem ’Energivejlederen’, som er en uddannelse af håndværkere i energieffektivisering og bæredygtigt byggeri baseret på løsninger fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, og via projektet ’Klar til bæredygtigt byggeri’, som udbydes i samarbejde med We Build Denmark og støttes af Realdania, og som skal styrke de grønne kompetencer hos små og mellemstore udførende byggevirksomheder. Begge tiltag kommer til at køre i 2022.

Energieffektivitet og EU

Den samlede værdi i vores mursten, beton og asfalt vurderes at udgøre godt 5.000 mia. kr., og vores bygninger bliver stående længe. Otte ud af ti af de bygninger, der står i dag, vil stadig være i brug i 2050, så det er helt afgørende, at de vedligeholdes og udvikles til en ny klimafremtid. Derfor spiller energieffektivisering en nøglerolle i fremtidens grønne omstilling.

Netop en forbedring af energieffektiviteten i bygninger og virksomheder er et centralt virkemiddel i den lovgivning, som EU er i fuld gang med at udvikle, og som skal bringe unionen i mål med en 55 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2030.

DI og DI Byggeri støtter, at der i det reviderede direktiv kommer et højt ambitionsniveau for forbedring af energieffektivitet i bygninger. Samtidig må det samlede mål for energieffektivitet ikke stå i vejen for udvikling af nye grønne industrier som produktion af Power-to-X.

DI og DI Byggeri gør allerede en stor indsats for at sørge for at vores medlemmer får gode rammebetingelser i den store indsats, der skal ske i EU-landene i de kommende år. Det sker ikke mindst gennem vores politiske arbejde og relationer til den danske regering samt danske europaparlamentarikere og via de europæiske industriorganisationer. Dette arbejde bliver bestemt ikke mindre vigtigt i 2022.

Det er en spændende tid i bygge- og anlægsbranchen. Der bliver stillet stadig flere krav til bæredygtighed, og vi er med allerforrest i den grønne omstilling. Som altid er vi imponerede over vores medlemmers omstillingsparathed og vilje til at holde hjulene i den danske byggebranchen smurte og i gang – lige meget hvilke udfordringer der dukker op på vejen. Vi glæder os meget til at blive ved med at arbejde for en stærkere branche i 2022.

Godt nytår!

Peter Stenholm

Peter Stenholm

Vicedirektør

  • Direkte +45 7216 0102
  • Mobil +45 4117 4736
  • E-mail pss@di.dk

Relateret indhold