10.10.22 DIB Blog

Tusindvis af lærepladser reddet

Lang kamp fra DI og andre aktører fjerner planlagt særregel, der blokerede for, at virksomheder kan oprette lærepladser til handels- og kontorelever med studentereksamen, skriver DI’s chef for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, Signe Tychsen Philip.

Flere års arbejde har båret frugt, da den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelserne og Børne- og Undervisningsministeriet er blevet enige om at fjerne en særregel for elever inden for handel-, kontor-, event- og butiksuddannelserne.

Den særlige regel forhindrede reelt virksomhederne i at tage elever ind med studenterbaggrund fra starten af 2023, fordi de studerende kun skulle have et et-årigt hovedforløb i virksomhederne, mod normalt to år.

Med ændringen kan virksomheder fortsat have alle erhvervsuddannelseselever inden for handel-, kontor-, event- og butik i toårige uddannelsesaftaler, uanset om de er studenter eller kommer fra eud- og eux-vejen. Dermed er et stort antal lærepladser også blevet reddet.

Og det er mange lærepladser, der er tale om. Årligt bliver der indgået mere end 4.000 uddannelsesaftaler med studenter på de merkantile erhvervsuddannelser. Så det ville være et alvorligt problem for både virksomheder og elever.

Mange lærepladser var i fare

DI har de seneste år arbejdet intensivt for at få afskaffet reglen og fastholde de toårige forløb for studenter. Så det er en god nyhed, at det nu er lykkedes til glæde for virksomheder inden for bl.a. handel og i spedition- og shippingbranchen, men også bredt inden for andre områder og brancher, der uddanner elever inden for disse uddannelser.

DI’s medlemmer har hele vejen igennem gjort opmærksom på, at det var uholdbart med etårige hovedforløb for studenter, og at de fortsat ønskede at kunne tage elever med studenterbaggrund på samme vilkår som de øvrige elever. Et etårigt hovedforløb med en halvering af oplæringstiden til at nå de samme mål som for de øvrige elever ville ikke give mening. Samtidig udgør studenter en væsentlig og nødvendig del af rekrutteringen til disse uddannelser.

Spørgsmålet har derfor været drøftet i en lang række brancher f.eks. inden for shippingbranchen, hvor chefkonsulent Jesper Sebbelin hos DSHV blandt andet siger, at  ”Virksomhedernes har frygtet, at de måtte sortere de gymnasialt uddannede fra, men heldigvis kommer det ikke dertil.”

Virksomhederne blev hørt

Derfor er det en kæmpe lettelse for de mange virksomheder, der tager elever på handels-, kontor-, event- og butiksuddannelsen, at aftalekredsen og ministeriet nu er nået til enighed om at afskaffe denne særregel for studenter – en regel, der i øvrigt heller ikke findes på nogle andre erhvervsuddannelser.

Signe Tychsen Philip

Signe Tychsen Philip

Underdirektør

Relateret indhold