23.11.22 DIB Blog

Investormiljøet skal være mere mangfoldigt

I dag er hver fjerde iværksætter kvinde, men det er kun 1,5 pct. af investorkapitalen, der går til kvinder. Den skævhed bør rettes op, så vi får flere innovationsløsninger i spil, blogger Sine Linderstrøm, teamleder for SMV og Iværksætteri i Dansk Industri.

Fordelingen af investorkapital i Danmark er skæv. Flere studier har vist, at mandligt dominerende investormiljøer primært investerer i virksomheder med mandlige stiftere. Det betyder, at store markedspotentialer overses, blot fordi selskabet er stiftet af en kvinde. I 2019 gik 95 pct. af den investerede kapital til virksomheder udelukkende med mandlige grundlæggere.

Dermed risikerer investorer at gå glip af afkast, og vi risikerer, at vores samfund går glip af innovation, hvis vi ikke formår at få hele talentmassen i spil. Jeg ser et stort behov for mere diversitet blandt investorerne, så vi kan udnytte potentialet for kvindeligt iværksætteri i langt højere grad. Derfor ønsker vi at gøre noget konkret for at inspirerer de kvinder, som går med tanken om at blive business angel og investere i vækstvirksomheder. 

Vil gøre en konkret forskel

Derfor afholdte vi i DI i samarbejde med Danske Bank Growth og InTech Founders arrangementet:  ”Drømmer du om at blive Business Angel?”, hvor ligesindede kvinder fra erhvervslivet kunne deltage og blive inspireret til at blive business angel.

Det blev en formiddag med fuldt hus, hvor der var skræddersyet et program for de kvindelige deltagere, der skulle gøre dem klogere på tre spørgsmål: hvorfor man skal springe ud som business angel, hvordan kommer man i gang og hvem er gode at alliere sig med, når man går i gang.

Det er vigtigt, at vi som erhvervsorganisation understøtter et iværksættermiljø med mere kønsdiversitet, hvor de gode ideer kan finde finansiering. Derfor var vores intention med eventet, at gøre de deltagende kvinder klogere på, hvad det vil sige at blive investor, og dermed støtte dem i at turde tage springet.

8 forslag som styrker kvindeligt iværksætteri

Vi har desuden lavet et politisk udspil, hvor vi kommer med vores forslag og anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan styrke kvindelig iværksætteri.

Her foreslog vi bl.a., at Vækstfonden skulle gøre deres låneprodukter mere barselsegnede, så iværksættere kan få finansiering af lønudgift til interimsdirektør før, under og efter barsel og i samme forbindelse afdragsfrihed på nuværende og fremtidige lån. Vækstfonden har lyttet til vores ønsker og nu indført de efterspurgte vilkår. Det betyder, at man som iværksætter nu kan få en større økonomisk tryghed, hvis man vil stifte familie og skal på barselsorlov.

Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi er stadig langt fra at være i mål. Det kræver et langt, sejt træk, og vi har stadig flere politiske tiltag på vores ønskeliste.

Du kan læse alle DI’s forslag til, hvordan vi kan styrke kvindeligt iværksætteri her: Et skub til kvindeligt iværksætteri - DI (danskindustri.dk)

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Teamleder

Relateret indhold