18.02.22 DIB Blog

Europæisk affaldstrafik vil vokse – det giver god mening

Danmark sender årligt godt 2 millioner tons affald ud af landet, mens vi importerer godt 1 million tons primært affald til forbrænding, olie til raffinering og genanvendelse samt farligt affald til destruktion. Tallene vil vokse med ny transportforordning, der vil skabe et friere indre marked for genanvendelse af affald og dermed bedre udnyttelse af ressourcerne, blogger Niels Bukholt, sekretariatsleder i ARI - Affalds- og Ressourceindustrien.

Indlægget er også bragt i Klimamonitor

Hvert år sender danske kommuner og virksomheder godt 2 millioner tons affald ud af landet til behandling og genanvendelse - primært til EU-lande.

Det svarer til omkring 15 procent af den samlede mængde affald i Danmark.

Tilsvarende importeres godt 1 million tons affald med samme formål. Med andre ord er eksport og import af affald en integreret del af affaldsbehandlingen i både Danmark og EU.

Netop det skal EU kommissionens forslag til en ny transportforordning fremme, og den aktuelle revision kan blive en stor gevinst for både den samlede ressourcegenanvendelse og den danske industri.

Læs også: Mængden af affald skal ned, mener DI og DN

Kommer alle til gavn

Danmark eksporterer især metal, papir, pap, plast og restprodukter fra forbrænding. Langt det meste – 94 procent – nyttiggøres. En del af de anlæg og produktionsvirksomheder, der bedst kan udnytte affaldet, ligger nemlig uden for Danmark.

Metalindustrien ligger i Tyskland, Tyrkiet og Østen.

Papir og pap produceres i stort omfang i Sverige og Tyskland, og så videre.

Behandling på store og effektive anlæg kombineret med nærhed til produktionsvirksomhederne kommer på den måde os alle til gavn. Både økonomisk og i forhold til at spare på naturens ressourcer, når vi køber de produkter, affaldet bliver omdannet til. Den nye cykel, fødevarer i plastikemballage eller papir til printeren.

Læs også: Tysk kemigigant kigger til Danmark for at accelerere grøn omstilling

Vi modtager også affald

På samme måde tjener importen til Danmark et formål. Vi modtager især affald til forbrænding, olie til raffinering og genanvendelse samt farligt affald til destruktion. Det gør vi, fordi vi i Danmark har nogle af verdens sikreste og bedste anlæg til netop det, ligesom vi har det mest udbyggede fjernvarmesystem, der kan udnytte varmen fra forbrændingen sammen med danskernes eget affald.

Med andre ord er behandling og genanvendelse af affald en fælles international opgave. Og i takt med, at der udvikles nye - og dyre - teknologier til at genanvende mere affald stadig bedre, vil trafikken mellem landene vokse. Nogle anlæg er så specialiserede og store, at et land som Danmark ikke har affald nok til at holde dem kørende, mens vi i Danmark omvendt er så dygtige til at behandle nogle typer affald, så andre lande vælger at lade os løse opgaven frem for selv at gøre det.

Det er en god og en permanent tilstand. Derfor bakker vi op om det aktuelle forslag til en ny transportforordning. Et af forordningens mål er at skabe et friere marked for affald til genanvendelse internt i EU og dermed øge udnyttelsen af ressourcerne. Det bakker vi fuldt og helt op om.

Læs også: Iværksættere får engangsemballage ud af systemet

Effektiv sagsbehandling er nøglen til succes

Afgørende for succes bliver dog, at systemet med import- og eksporttilladelser (de såkaldte notifikationer) til handel med affald fungerer effektivt og hurtigt.

Det gør det ikke tilstrækkeligt i dag. De gældende frister og sagsbehandlingstider overholdes langt fra altid i medlemslandene – heller ikke i Danmark. Markante overskridelser samt uklare eller midlertidige beslutninger er ikke et særsyn.

Derfor vil vi opfordre til, at hele systemet strammes op som en del af transportforordningen. Vi har tre konkrete forslag.

Vi vil opfordre til, at EU-Kommissionen får mulighed for at påtale væsentlige og konstante overskridelser af sagsbehandlingstiderne overfor de enkelte medlemslande. Som minimum bør de enkelte landes resultater sammenlignes og holdes op imod de besluttede mål.

Vi vil også opfordre til maksimal transparens. Der bør være offentlighed om sagsbehandlingstider i de enkelte medlemslande, ligesom vi vil opfordre til offentlighed om, hvad der gives tilladelse til og ikke gives tilladelse til – dog under hensyntagen til fortrolighed om forretningshemmeligheder.

Som det tredje vil vi opfordre til, at uenigheder kan indbringes for EU-Kommissionen. Det skal modvirke, at sager trækker i langdrag og skaber usikkerhed om både konkret behandling og mulighederne for investeringer i nye og bedre anlæg.

Ensartet praksis i de enkelte lande og effektiv sagsbehandling er ekstremt vigtigt for skabe et velfungerende indre marked for affald og ressourcer.

EU skal eksportere affald – ikke affaldsproblemer

En mindre del af vores affald sendes i dag ud af EU, både til OECD lande og lande udenfor OECD. Sådan vil det også være fremad. Strategisk lægger EU dog op til at øge kapaciteten indenfor EU for at sikre adgangen til råmaterialer, ikke mindst sjældne jordarter, til fremtidens produktion. Det bakker vi op om.

Eksporten ud af EU skal være miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig – vi skal ikke eksportere affaldsproblemer. Det bør samtidig fortsat være muligt at samarbejde med anlæg uden for EU uden urimelige administrative byrder, hvis anlæggene lever op til alle miljøkrav og al lovgivning.

Den balance skal skabes på markedet og ved at øge både behandlingskapacitet og efterspørgsel i EU - ikke via mere eller mindre direkte forbud mod at handle med udvalgte lande. Det taber både vi og de på.

På den måde kan vi langsomt øge værdien af affaldet inden for EU og minimere risikoen for kollaps på genanvendelsesmarkedet og tilhørende risiko for øget ulovlig bortskaffelse af affald.

Læs også: Producentansvar for emballage på trapperne! 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Niels Bukholt

Niels Bukholt

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4565
  • Mobil +45 2442 9435
  • E-mail nbuk@di.dk

Relateret indhold